Kutlu Doğum etkinliklerinin bütün canlılığıyla yaşandığı bu hafta, Hz. Peygamber sürekli olarak gündemde tutuldu. Aslında O, hep gündemde ve gönüllerde… Öyle de olmalı…

Ancak, bazen bu tür etkinlikler değişik kesimlerin de ilgisini çektiği ve bu vesileyle de olsa farklı yönleriyle tanındığı bilinen bir gerçek….

Özellikle haftanın, Hz. Peygamber’in hicri doğum günü olan Rebiülevvel ayının 12. gecesi ile birlikte nisan ayının dokuzuncu günü başlatılası farklı etkinliklerin beraberce yapılmasını sağladı.

O gece ihya edildi; milyonlarca hatim, milyonlarca salavat, milyonlarca yasin, milyonlarca dua ve niyaz aynı anda semalara yükseldi. Saatlerce, milyonlarca el havada kaldı.

Gazeteler özel ilaveler verdi; çeşitli televizyonlar özel programlar yaptı.

Hafta boyunca düzenlenen ve düzenlenmeye devam eden konferans, panel, sempozyum ve forumlarda Hz. Peygamber çeşitli yönleriyle tanıtılmaya çalışıldı ve çalışılıyor. Böylece, O’nun örnek kişiliğini daha yakından tanıyoruz.

Haddini bilmediği için saygı sınırını aşan meşhur karikatür olayının sonrasına denk gelen bu etkinlikler bu yıl daha da canlı geçti ve geçiyor. Her kesimin ilgisine mazhar olan bu programların ciddi sahiplenilmesi gerçekten dikkat çekiyor.

Programların düzenlendiği her mahalde tüm yöneticilerin halkla birlikte bulunması ve kucaklamaması bu yıl daha da belirgin olarak fark edildi ve ediliyor.

Gerçekten O, her kesim insan için önemli bir örnek:

O, Mekke mihrabından pek çok insanı Hakk’a çağırmış örnek bir tebliğci;

O, Medine minberinden gönülleri fethetmiş örnek bir öğretmen;

O, defalarca galip olmuş örnek bir komutan;

O, annesini ve babasını çok erken yaşta kaybetmiş dayanıklı örnek bir yetim;

O; harama tenezzül etmeden başarılı olmuş örnek tüccar;

O, düşkünleri koruyup kollayan ve hayırlı işlerde harcamaktan çekinmeyen örnek bir cömert;

O, son derece cömert olmakla beraber zerre kadar israfa girmeyen dengeli, örnek bir iktisatçı;

O, aile efradına karşı son derece şefkatli, adil, kibar, nazik ve dirayetli örnek bir eş;

O, hiçbir zaman annesini, babasını ve sütannesini unutmayan ve sürekli olarak anne-baba hakkına vurgu yapan örnek bir evlat;

O; ağaca, ormana ve temizliğe önem veren örnek bir çevreci;

….ve O, hurafelere savaş açmış örnek bir aydın…

Aslında bu liste gazete köşelerine ve kitap sayfalarına sığmaz.. ıyisi mi, biz bu örnekle yetinelim…

Evet, Hz. Peygamber’in örnek oluşuna küçük bir örnek…

Bu yıl sevgi yılı oldu… Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ehl-i beyt sevgisi ve insan sevgisi…

Ayrıca Aile ve Gençliğe Bakış hususu işlenen konulardan bir tanesiydi.…

Toplumun temel dinamiklerinden olan bu iki kurum, Hz. Peygamber’in gözüyle incelenip onun ifadeleriyle dile getirildiğinde önemleri daha da netleşiyor.

Gerçekten aile kurumu toplumun deyim yerindeyse- iskeletini oluşturmaktadır. Bu yüzden Hz. Peygamber; daha işin başındayken bu iskeletin sağlam örülmesi gerektiğini vurgular. Eşler arasında her türlü denkliğin olması gerektiğini öne çıkarır. Sevgi esasına dayalı saygın bir temelin atılmasını vurgular.

Ayrıca, aile kurumunun karşılıklı sevgi ve anlayışla sürdürülmesi gerektiğini belirtir. Çocuklarını yetiştirme ve geleceğe hazırlama konusunda ortak strateji belirlemelerini ister..

Aile ortamında sevgi, dayanışma, tebessüm, şefkat ve saygının eksik olmaması gerektiğini ısrarla belirtir.

Gençleri geleceğin sahipleri olarak gören Hz. Peygamber, gençlerin de kendi geleceklerini; uzun ve kısa vadedeki geleceklerini; dünya ve ahiret mutluluğu için referans olan geleceklerini ihmal etmemelerini tembihler.

Gençlerin sorumluluk duygusu taşımalarını, zamanlarını iyi değerlendirip bilgili olmalarını, karşılıklı sevgi ve saygıya riayet edip bilinçli olmalarını ısrarla vurgular.

Gerçekten gençlik, bir toplumun temel sermayesidir. Bu sermaye gereği gibi kullanılmazsa günün birinde iflas kaçınılmaz olur.

Bu duygu ve düşüncelerle Kutlu Doğum Haftası’nın hepimize hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle sizleri tebrik ediyorum.

ınşallah, bu günler gezegenimiz, ülkemiz, bölgemiz ve şehrimiz için güzelliklerin başlangıcı ve başarıların kapısı olur ve Hz. Peygamber’i daha yakından bilinçli olarak tanımamızı sağlar.

Hepimize mübarek olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir