Okulların tatile girmesiyle birlikte yaşları uygun olan çocuklarımızın yaptıkları önemli etkinliklerden bir tanesi de Yaz Kur’an Kurslarına devam etmeleri hususudur.
Bu bakımdan gerek ailelere, gerekse öğreticilere çok önemli görev ve sorumluluklar terettüp etmektedir.
Her şeyden önce ailelerin işi sahiplenmeleri; bir geçiştirme tarzında değil, tam anlamıyla olaya bir eğitim olgusu olarak bakmaları icap eder. Bu yüzden çocuğun elinden tutup hocasına götürerek hadiseyi sahiplendiklerini göstermeleri ve konudaki gayretlerini ispatlamaları gerekir. Aksi takdirde ilgisizlikle atılan ilk adım beraberinde ilgisizlik ve alakasızlığı getirecek ve istenen sonuç elde edilemeyecektir.
Ayrıca ailelerin, arada bir de olsa eğitim mekânlarına uğrayıp eğiticilere destek vermeleri ve yardımcı olmaları; böylece moral verip yalnızlıklarını gidermeleri gerçekten çok ama çok önemlidir.
Böylece, eğiticilerimiz şevk ve gayrete gelecek ve yaptıkları işten zevk ve haz almaya başlayacaklardır. Yoksa ailelerin ‘saldım çayıra Mevla’m kayıra’ tarzındaki yaklaşımları hem eğitime, hem eğiticiye büyük bir engeldir. Çocukların kendilerini bir açıdan “yalnız”; bir açıdan da “başıboş” hissetmelerine sebebiyet verecektir. Oysa ailelerin, çocuklara arada bir, kursun nasıl gittiğini sormaları; derslerinin durumunu müzakere etmeleri çocuklarda ayrı bir etki bırakır. Özellikle, hocalara uğrayıp en azından ‘Hocam, bize düşen bir görev var mı? Biz ne yapabiliriz? Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz? ‘ tarzındaki ziyaretlerin azımsanmayacak ehemmiyeti vardır.
Ailelerin ilgi ve alakası böyle devam ederken hocalarımızın da dikkat etmeleri gereken önemli noktalar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki, bizim izah edeceğimiz noktalar bir hasb-i halden ibarettir. Yoksa görevlilerimizin çoğunun görev bilinci içerisinde olduklarını yakinen biliyoruz.
Evet, her şeyden önce görevlimizin temsil makamında olduğunu unutmaması gerekir. Gerçekten o, peygamberi makamın temsilcisi ve devam ettiricisidir. Doldurduğu mihrap bir peygamber makamı; çıktığı minber bir peygamber makamı; görev yaptığı mekan bir peygamber ocağı.. Dolayısıyla, her hal ve hareketinin gözetim ve murakabe altında olduğunu bilmeli ve dikkat etmelidir. O, sıradan bir insan değil; çok önemli bir şahsiyettir.
Bu yüzden, çocukları eğitirken bu noktaları göz önünde bulundurmalı; dinimizi sevdirmeye, Kur’an’ımızı sevdirmeye; insani değerlerimizi benimsetmeye, ıslam’ın hoş görüşünü kavratmaya çalışmalı ve engin bir müsamaha deryasında bulunmaya gayret sarf etmelidir.
Bu işin lafla ifade edilecek kadar basit ve rahat olduğunu iddia etmiyorum; ama görevlilerimizin bunu başaracaklarına inanıyorum. Tabii ki hepimizin desteğiyle…
Ayrıca, müfredata sadık kalarak, sevdirici ve eğlendirici; ayrıca dinlendirici ve teşvik edici bir yöntem izleyerek çocukların gönlünü fethetmeleri; bıktırmadan sevdirmeyi başarmaları gerekir. Zaman zaman çocukların bazı hata ve eksiklileri olacaktır. Bunları telafi ederken kullanılacak sözlerden başvurulacak davranışa kadar her şeyin önemi vardır. Bir söz ve davranış çocuğu dine, imana bağlayabileceği gibi; farklı bir tavır ve ifade de çocuğun ömrü boyunca caminin bulunduğu semtten geçmemesine sebebiyet verebilir. Çocuğun zihninde ve dünyasında oluşturulacak imajın bu denli önemi vardır.
Bu yüzden, görev aşkı içerisinde olan görevli, gerekirse çocuklarla çocuklaşacak; onların dünyasına girecek; anladıkları ve olumlu tepki verdikleri yöntemlere başvuracak; pedagojik ve bilimsel bir yaklaşım içerisinde hurafelerden arındırılmış makul ve mutedil bir din anlayışını çocukların zihninde nakşedecek ve temiz hayalleri güzelliklerle süsleyecektir.
En azından, çocukların dinden ürkmemelerini sağlamak, Kur’an’ın öğrenilebileceğini kavratmak ve bunu ispatlamak; karışık ve dolambaçlı yöntemler yerine rahatlatıcı, müjdeleyici ve teşvik edici yolları izlemek bu dönemde başarılabilir hususlardır, diye düşünüyorum.
şunu da unutmamamız gerekir ki, çocuklar çok zeki ve hemen kavrıyorlar. Bizim içten, samimi ve mantıklı bir rehberliğimiz onlara az zamanda çok şey kavratacaktır.
Vereceğimiz bilgileri, seviyelerini göz önünde bulundurarak vermemiz; olayların hikmetlerini anlayabilecekleri bir üslupla dile getirmemiz onlara çok şey kazandıracaktır.
Böylece toplumuz ve ülkemiz kazanacak; saadetli ailelerin sayısı artacak ve huzurlu bir ortam meydana gelecektir.
Tüm yavrularımıza zihin açlığı; fedakar görevlilerimize de kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir