Vilâyet binasının karşısında bulunan daha önceki yıllarda çeşitli kurumların kullandığı ve en son ıl Özel ıdaresinin boşalttığı tarihi bina ıl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilmiş bulunuyor.

Adı geçen Müdürlük bahis konusu Binanın arka bahçesinde “ıstanbul Minyatür Projesi” emsalinde bir “Minyatür GAP Projesi”ni uygulayarak ılimizde bulunan tarihi eser bina ve çevresel dokuların minyatürlerinin yapılacağı bir Projeyi gerçekleştirmeği düşünüyor.

Urfa’mız için bir “kültürel zenginlik” olacağı kesin olan bu Proje ilk nazarda benimsenmiş ise de, daha sonra ortaya çıkan bir kısım görüşler Projenin belirtilen dar mekânda uygulanmasının mahzurlarını kamuoyuna açıklamış bulunmaktadır.

Gazetemiz Hizmet’i 13 Mart 2006 tarihli nüshasında yayınlanan, güzel sanatlara verdiği emekle tanınan değerli öğretmen ıbrahim Dülger’in bir Yazısı bu Projenin değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. Sayın Dülger; “Minyatür GAP Park’ı Projesine Eleştirel Bakış” başlıklı Yazısında hayli ilginç gerçekleri dile getiriyor ve görüşlerinin tartışmaya açılmasında Projenin selâmeti ve daha yararlı olması bakımından iyilikler umuyor.

Görgü ve bilgisini ilgili yazıya aktaran Öğretmen ıbrahim Dülger “Eleştirel Bakış”ını gerekçeleriyle kısaca şöyle sıralıyor?

– Minyatür GAP Parkının yer seçimi yanlıştır.

-Kent içinde asılları var olan birçok eserin yine kent içinde daracık bir alana sıkıştırılıp yapılması çekici olmayacaktır.

-Bu tür parkların kuruluş yerleri kentin içi değil dışıdır. Mardin yolu üzerindeki Cumhuriyet Parkı avantajları ile de uygun bir alandır.

-Proje kamuoyuna yeterince tanıtılmalı, trafik yetkililerinin, yerel yöneticilerin, şehir plânlamacılarının,kent coğrafyacılarının ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmalıdır.

-ıstanbul Minyatürk, Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Afyonkarahisar Devlet Parkı gibi eserler hep şehir merkezinden uzak yerlerde yapılmış, halkın dinlenebileceği ve bilgilenebileceği güzel yerlerdir. Bizim “Minyatür GAP Park”ndaki uygulamada da bu esaslar göz önünde bulundurulmalıdır.

Sayın Dülger’in görüşleri sadece bu saydıklarımla bitmiyor. ılgilenenlerin, en iyisi 13 Mart 2006 tarihli Gazetemizdeki Yazının tamamını okumalarıdır.

Bu Yazı, kanaatimizce olumlu eleştirilere güzel bir örnektir. şehrimize yapılacak bu eserin en uygun yerde yapılması, ileride meydana çıkacak mahzurların ortadan kalkması, masrafların boşa gitmemesi şüphesiz hepimizin dileğidir. Onun için yapıcı tenkitlere kulak verilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir