Anayasamıza göre; Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere ve mali
gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Yine anayasamıza göre, vergilendirme ile
ilgili yükümlülükler kanunla konulup, kanunla kaldırılır veya değiştirilebilir.
İşte bu yetkiye istinaden; Vergi yükünün ağırlığı, vergi adaletsizliği, yeterli
denetim olmaması ve bazen de zorunlu nedenlerden dolayı kanun koyucular zaman
zaman mali af kararı alırlar.

Vergi affı genel olarak vergi kanunlarına aykırı hareket
edenlere uygulanan idari ve hukuki yaptırımların ortadan kaldırılmasıdır, Devletin
vatandaşa el uzatmasıdır. Kelime anlamı unutmak ve bağışlamak anlamına da gelen
af; kesinleşmiş veya kesinleşecek cezaların yetkili devlet organınca
azaltılması veya tamamen kaldırılması şeklinde de uygulanabilir.

Bu günlerde yürürlüğe
giren vergi affı zamanlama ve içerik olarak son yıların en isabetli
uygulamalarından biridir.
 Vergi affıyla
her ne kadar vergilemeye ilişkin görevlerini zamanında yerine getiren dürüst
mükelleflere haksızlık yapılıyor olsa da,
 
böyle zor zamanlarda veya Siyasi, ekonomik, idari ve teknik nedenlerden
dolayı vergi affı bir zorunluluktur aslında.

Vergi kanunlarının istenilen yeterlikte olmaması, vergi
yükünün bir takım uygulamalardan veya durumlardan dolayı ağırlığı zaman zaman
mükelleflerle idareyi karşı karşıya getirmektedir. Bu tür uyuşmazlıkların yargı
yoluna gidilmeden, af düzenlemeleri ile idare ve mükellef arasında çözüme
kavuşturulması da çağdaş vergi sistemlerinin özelliklerinden birisidir.

Vergi affı alınamayan vergileri toplamayı kolaylaştırır,
hatalı uygulamaların yol açtığı uyuşmazlıklardan arınmış bir zemin sağlar,
idareyle mükellef arasında temiz bir sayfa açılmasını sağlar. Ekonomiye
kazandırılmamış, çeşitli nedenlerle gizli kalmış servet unsurlarının yeniden
ekonomik dolaşıma girmesine imkan sağlar.

Geçirilen siyasi ve ekonomik krizlerin atlatılmasında ve
piyasayı canlandırmak için de mali af gereklidir. Ekonomik kriz nedeniyle
işletmelerin mali gücünün zayıflamış olması ve mükelleflerin vergi borçlarını
ödeyemez duruma düşmesi vergi affının gerekliliği için ayrı bir nedendir.

Ayrıca Ekonomik ve mali bunalım dönemlerinde, olağan dönemler
için hazırlanmış yasalarla değil, içinde bulunulan duruma uygun yasalarla
bunalım döneminin atlatılabileceği aşikardır.
 Bunalım dönemlerinde vergi affına gidilmesi,
mükelleflerin şikayet ettiği adaletsizlikleri ve hataları kısmen de olsa telefi
ettiği için toplumsal barışa da katkı sağlar.

Hemen hemen her yerde, Mükellefler geçmiş
dönemlerde vergi kaçırmış olabilecekleri ve bu durumun ortaya çıkabileceği
korkusuyla her zaman af bekler. Vergi mükelleflerinin bir kısmı bilinçli olarak
vergi kaçırmış olabileceği gibi, bir kısmı da mali zorluklar içinde olmaları ve
bu nedenle vergi yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için gelirlerini beyan
etmemiş veya eksik beyan etmiş olabilirler. Vergi affı bu mükellefler için
temiz bir sayfa ve gelecekte vergi sistemi ile uyumlu bir mükellef olmaları
için bir fırsattır. Ülkemize ve Milletimize karşı başlatılan bu ihanet ve hıyanette
karşı omuz omuza dik durmuş, canını siper etmiş halkımıza bu af bir
gerekliliktir ve
gelecekte tekrar vergi affı çıkabileceği
beklentisi yaratmayacaktır. Haydi, idareyle temiz bir sayfa açıp huzurlu
olmak
  ve ülkemize karşı borcumuzu ödemek
için affa müracaata….

 

NİHAT TAŞ

SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir