Her Memleketin az veya çok kendine göre sorunları vardır. Bunlara sahip çıkacak, sorunları çözmeğe çalışacak sahipleri de vardır. Milletvekilleri,Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) halk adına meselelere el koyar ve iyileşmeler doğru yol alırlar. Bazı aksamalara rağmen bu durum Urfa’mızda da bu kural çerçevesinde yürütülüyor.

Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunmaları dolayısıyla toplantılarda Milletvekillerinin bulunmasına ayrı bir önem verilir. Bu babda “ıktidar Partisi” Milletvekilleri çözüme daha yakın farz’edildikleri için bulunmalarında ayrıcalık hissedilir.

ılimizde Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Borsası işbirliği ile “şanlıurfa’nın Sorunları” ana Tema’sında toplantılara birkaç ay önce başlanmış, birisi Ankara’da olmak üzere üç toplantı yapılmış, dördüncüsünün Kurtuluş Bayramımızdan bir gün önce 10 Nisan’da Urfa’da yapılması kararlaştırılmıştı. Hiç gerek olmamasına rağmen TSO Başkanlığı iki hafta öncesinden Milletvekillerimize hatırlatma kabilinden yine toplantıyı duyurmuş, işi sağlamlaştırmıştı.

Nihayet o gün geldi. Toplantı salonunda ilgililer toplanmağa başladılar. Sivil Toplum Kuruluşları, Belediye Başkanı hazırdılar. 11 Milletvekilimizden de sadece Sayın M.Vedat Melik toplantıda hazır bulunuyordu.

“Ahde vefa” güzel şeydir. Hele sorumluluğunun idrakinde olmak insana şeref verir, hizmetini tatlı kılar. Bu mümtaz vasıfları ile Sayın Melik bir partili milletvekili olduğu halde partiler üstü Urfa Milletvekili ve Türkiye’nin tanınmış simalarından olmayı başarmıştır. Kendisini tebrik ediyoruz.

Toplantının tabii bir konuğu olan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba da 2 yıllık çalışmaları ile Urfa’mıza çok hizmet etmiş, hemşehrilerimizin saygı ve sevgisini kazanmıştır. ınşallah daha iyi günlerimizde halkımızın gözbebeği olacağı kesindir. Hizmetlerinde başarılar diliyoruz.

Gözler dakikalarca öbür Milletvekillerini aradı. Gelen-giden yoktu. Bu durum karşısında toplantının iptali gerekiyordu. Gereken yapıldı ve Ticaret Borsası Başkanı Sayın Abdülkadir Binici ile birlikte organize hizmetinde bulunan TSO Başkanı Sayın ısmail Demirkol durumu şu sözlerle duyurma ihtiyacını hissetti: “Bizim maksadımız kimseyi yermek değil. Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle, milletvekillerini karşılıklı bir araya getirerek sorunları ilk ağızdan iletmek istiyorduk. Daha önce de kentimizin sorunlarını arz’etmiştik. Bu Toplantıda sorunların ne kadarına çözüm getirdiklerini iktidar partisi milletvekillerinden öğrenmek istedik. Fakat yanlış anlaşıldık. Bizim siyasi bir beklentimiz yok.”

Milletvekillerimizin daha önce üç defa yapılan böylesi bir toplantıya katılmamaları gerçekten normal siyaset anlayışından uzak tuhaf bir yanlış olmuştur. Elbette toplantılarda takdir de olacak tenkid de yapılacaktır. Belki dozu da arttırılacaktır. Ama bu durum meydanı boş bırakmayı gerektirmez. ınsanlar konuşa konuşa anlaşacak, problemler diyaloğla çözülecektir. Başka yolu yoktur.

Toplantıya katılmayan Milletvekillerimizin herbirinin kendi çapında başarıları olduğunu, sorunların çözümüne çalıştıklarını biliyoruz. Bunların halk’a ulaştırılması için hazırlanan en iyi bir ortamda anlatılmasından neden uzak kaldıklarını bilemiyoruz.

Elbette Urfa sahipsiz değildir. Bütün meseleler zamanla çözüme kavuşacaktır. Katkısı olanlara ne mutlu.

Ne yazık ki, iktidar Milletvekilerimiz bahis konusu toplantıya katılmamakla iyi puana ulaşamamışlardır. Siyasette bir nevi “ış Kazası” geçirmişlerdir. Bunu, tertiplenecek ilk toplantıda telâfi etmelidirler. Milletvekilimiz Sayın Zülfikar ızol’un tabiri ile, “Yiğitler düştükleri yerden kalkabilmelidirler..”

Urfa hizmetlerine muhtaç, kendileri bu hizmeti vermeğe mecburdurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir