URFA BÖLGESİNDEKİ HAKİMİYETLERİN KRONOLOJİSİ

Selahattin E. Güler
1- EBLA KRALLIĞI DÖNEMİ (M.Ö. XXV.yy.)
2- AKKAD KRALLIĞI DÖNEMİ (M.Ö. XXIII-XXI. yy.)
3- III.SUMER-UR HANEDÂNI DÖNEMİ (M.Ö. XXI. yy. -?)
4- ESKİ BABİL KRALLIĞI DÖNEMİ (M.Ö. ?-? )
4- HURRİ-MİTANNİLER DÖNEMİ (M.Ö. 2000- 1270)
5- ASSUR KRALLIĞI VE ARÂMÎLER DÖNEMİ (M.Ö. 1270-610)
6- KELDÂNİ, MED VE PERS KRALLIKLARI DÖNEMİ (M.Ö. 610-538)
7- MAKEDONYA KRALLIĞI DÖNEMİ (M.Ö. 331- 323)
8- İSKENDER’İN HALEFLERİ (Diadokhlar) DÖNEMİ (M.Ö. 323-306)
9- SELEUKOS KRALLIĞI DÖNEMİ (M.Ö. 306-?)
10- PARTH KRALLIĞI DÖNEMİ (M.Ö. ?-132)
11- EDESSA KRALLIĞI DÖNEMİ (M.Ö. 132-M.S. 244)
12- ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİ (244- 395)
13- BİZANS İMPARATORLUĞU DÖNEMİ (395- 609)
14- SÂSÂNİ KRALLIĞI DÖNEMİ (609-628)
15- BİZANS İMPARATORLUĞU II.DÖNEMİ (628-639)
16- DÖRT HALİFE DÖNEMİ (639-661)
17- EMEVİLER DÖNEMİ (661-750)
18- ABBÂSÎLER DÖNEMİ (750-990)
19- NÛMEYRÎLER DÖNEMİ (990-1026)
20- MERVÂNÎLER DÖNEMİ (1026-1031)
21- BİZANS İMPARATORLUĞU III. DÖNEMİ (1031-1078)
22- ERMENİ PHILARETOS BRACHAMIOS DÖNEMİ (1078-1087)
23- BÜYÜK SELÇUKLULAR DÖNEMİ (1087- 1094) 
24- SURİYE VE FİLİSTİN SELÇUKLULARI DÖNEMİ (1094-1095)
25- ERMENİ TOROS DÖNEMİ (1095-1098)
26- URFA HAÇLI KONTLUĞU DÖNEMİ (1098-1144)
27- MUSUL VE HALEP ATABEYLERİ (Zengiler) DÖNEMİ (1144-1182)
28- MISIR VE SURİYE EYYÛBÎLERİ DÖNEMİ (1182-1242)
29- MARDİN ARTUKLULARI DÖNEMİ (1242- 1260)
30- İLHANLILAR DEVLETİ DÖNEMİ (1260- 1272)
31- MEMLÛKLER DÖNEMİ (1272-1399)
32- DÖGER AŞİRETİ DÖNEMİ (1399-1404)

33- AKKOYUNLU-KARAKOYUNLU VE MEM- LÛKLER DÖNEMLERİ (1404-1505)
– Akkoyunlular (1404- ?)
– Karakoyunlular (? -1429)
– Memlûkler (1429-1438) II. kez
– Akkoyunlular (1438-1450) II. kez
– Karakoyunlular (1450-1451) II. kez
– Akkoyunlular (1451-1505) III. kez

34- SAFEVİLER DÖNEMİ (1514- 1517)

35- OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ (1517-1922)

– Diyârbekir Eyaletine bağlı sancak oluşu (1517)
– Rakka Eyaletinin merkezi oluşu (1594)
– Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Paşa’nın siyasi etkisine girişi (1839-1844)
– Haleb’e bağlı sancak oluşu (1865)
– Bağımsız Sancak oluşu (1912)

36- TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (1923)
– Vilayet oluşu (20 Nisan 1924)
– Urfa adının “ŞANLIURFA“ oluşu (12 Haziran 1984)

(Not: Liste 25 yıllık bir çalışma sonucunda tarafımdan hazırlanmıştır.)