Geçen gün Harran ovasındaki sulama kanallarının yanından geçerken, içinden akan kahverengi suları görünce içim burkuldu.

Erozyon; toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır.

Türkiye ciddi bir erozyon ve onun doğurduğu tehlikelerle karşı karşıyadır. Çünkü erozyonla giden toprakla beraber cansız tabaka çıkmakta bu da arazi de çölleşme meydana getirmekte. Çölleşme ile arazilerde tarım yapılamamakta, meralar yok olmakta. Meraların azalması veya kısmen yok olmasıyla birlikte, hayvancılık gerilemekte ve ondan elde edilen verimin ve gelirin düşmesine sebep olmakta. Arazilerdeki çölleşmeyle tarımdaki verimin düşmesi çiftçilik mesleğinin de azalmasına sebep olmakta. Bunun sonucunda gıda üretimi bakımından kendi kendine yetebilen ülkemiz dışarıya bağımlı duruma getirir.

Hayvancılık ve tarımın verimini düşmesiyle köyden kente göçte artış meydana gelir. Toplumsal sorunlar artar, işsizlik giderek kendini daha çok hissettirir.

Ne yazık ki ülkemiz topraklarının %63’ü çok şiddetli ve şiddetli erozyon tehlikesiyle karşı karşıya dır. Bu ülke genelinde bir yılda 1,4 milyar ton bu toprak örtüsünün tekrar oluşabilmesi için binlerce yıla ihtiyaç varken. Erozyon olayı bu kadar önemli iken duyarsız kalmak kendimiz ve gelecek nesillerimiz için oldukça büyük tehlike arz etmekte.

Bu konuda hiç kimsenin duyarsız kalmak gibi bir lüksü yok. Çünkü herkes hayatını devam ettirebilmek için toprağa muhtaç.

Toprak kullanımında dikkatli davranmalı ve halkımızı bilinçlendirmeliyiz. Urfa’nın bir tarım ili olması dolayısıyla çiftçilerimizin eğitimine büyük önem vermeli ve bu konuda daha verimli ve duyarlı çalışmalar yapmalıyız.

Türkiye hepimizin. Lütfen izin veripte elbirliği ile çölleştirmeyelim.

Daha eğitimli, bilinçli, duyarlı ve kendi kendine yetebilen bir toplum olmak dileğiyle.

Haftanın sözü: Olgun adam bilgisini saat gibi taşır, çıkarıp herkese göstermez, lüzumu olunca kullanır.

Haftanın Kitabı: Muhadderat

                                         Fatma Aliye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir