Bugün, 9 Ağustos 2016 Salı günü
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 Sayılı Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi
mevzuatı ve ticari hayatta meydana gelen son değişiklikleri ele alacağım.


-Muhasebe camiasının uzun yıllardır
talebi olan muhtasar beyanname ile aylık prim hizmet bildirgeleri yayımlanan
kanun ile birleştirildi. Eskiden çalıştırılan işçilerin ücretlerinden ve diğer
stopaja tabi işlemlerden doğan vergilerin muhtasar beyanname ile bağlı
bulunulan vergi dairesine, ücretlere dair kazanç bildirimlerinin ise Sosyal
Güvenlik Kurumu’na her ay, aylık prim ve hizmet bildirgesi ile ayrıca
bildirilmesi gerekiyordu.

Bu iki yükümlülük artık
birleştirilmiş oldu. Hemen uygulamaya geçer mi, orası muammadır ama, kanun
yayımlandığından birkaç aylık süreçte birleşme sağlanacaktır.

-Yine muhasebe camiasına güzel
haberler vermeye devam ediyorum. Yayımlanan torba yasa ile birlikte vergi
dairelerine mükelleflerin işe başlama bildirimleri elektronik ortamdan da
verilmeye başlanacak.

-Birinci sınıf, yani bilanço
usulüne göre defter tutmakta olan mükellefler her ay 5.000 TL’yi geçen mal ve
hizmet alım ve satımlarını BA-BS formları ile vergi dairesine bildirmekteler.
Yeni torba yasayla birlikte eskiden kanuni süresinden sonra verilen bu
bildirimler uygulanan ceza tutarı 1/10’a düşürüldü. Yani ceza 1.000 TL ise 100
TL’ye düşürüldü. Yine kanuni süresindeyken düzeltilmek zorunda kalınan
beyanname ve bildirimlerde yeniden damga vergisi ödemek tarih oldu. Eskiden
kanuni süresinde olsun veya olmasın, mükelleflerin düzelttikleri her beyanname
ve bildirim için yeniden damga vergisi ödeniyordu. Yeni torba yasa ile sadece
asıl beyannameye damga vergisi ödenecek, süresi geçmeden düzeltilen tüm beyan
ve bildirimlere damga vergisi ödenmeyecek.

-Damga Vergisi Kanunu’na getirilen
son düzenleme ile birden fazla suret düzenlenen sözleşmelerde her suret için
ayrıca damga vergisi tahsil edilmesi uygulamasına son verildi. Artık kaç suret
olursa olsun bir suret için damga vergisi ödenecek. Ayrıca ihracatı
ilgilendiren sözleşmeler ve evraklar da damga vergisinden muaf edildi. Şirket
kuruluşlarında veya imza yetkisi yenilemesinde ana sözleşme ve imza sirküsünün
noter huzurunda imzalanması zorunluluğu da kaldırıldı.

Artık ana sözleşme ve imza
sirküleri ticaret sicili müdürü ve müdür yardımcısının önünde de
imzalanabilecek. Ayrıca şirket kuruluş işlemleri için istenen kurucular beyanı
belgesi de artık istenmeyecek. Yeni torba yasa ile birlikte ticari hayata artık
karekodlu çek ile devam edeceğiz. Alınan çekin üzerinde artık bir de karekod
olacak ve bu kod ile çeki keşide edenin çek geçmişi görülebilecek. Çekin tüm
bilgileri elektronik ortamdan teyit edilebilecek.

Sahtecilik ve dolandırıcılığı büyük
ölçüde engelleyecek olan bu sistem önümüzdeki yıl itibariyle tam manada
işlemeye başlayacak.

Yayımlanan torba yasada önemli
gördüğüm düzenlemeleri sizlerle paylaştım. Bir de müsaadeleriniz ile bir başka
konuya değinmek istiyorum. Mükellef ve muhasebe meslek camiasının çoğu defa
atladığı aynı yardımların vergilendirilmesi hususuna de birkaç cümle ile
değinelim.

Çalıştırılan personellere geri iade
alınmamak şartı ile verilen her türlü giyim eşyası stopaja tabidir. Eğer
verilen giyim eşyası işçi tarafından belirli bir süre sonra veya işten ayrılma
durumunda işverene teslim edilecekse verilen eşyalar işyeri için demirbaş
niteliği kazanacağından stopaja tabi tutulmayacaktır. Buna ek olarak başta
Ramazan ayında verilen gıda yardımları olmak üzere ayın olarak verilen tüm
yardımlar da ücret niteliğine girdiğinden stopaja tabi tutularak, ödendiği
dönem için ayni yardım bordrosu düzenlenip personellere imzalatılarak, stopaj
tutarının ilgili dönem muhtasar beyannamesinde beyan edilerek ödenmesi
gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.