Tarım kenti görünümünde olan şanlıurfa’nın aynı zamanda turizm kenti olması için neler yapılabilir? Bu potansiyeli var mıdır?

Turizm için yeni imgeler ve sloganlar üretilmelidir. Yıllardır sürdürülen Peygamberler şehri söylemi ve rivayetler üzerine yığılan turizm anlayışı yerine, daha gerçekçi ve bilimsel anlatımlar yapılmalı ve daha geniş turist kitlesine hitap edilmelidir.

“Balıklıgöl” ve “Peygamberler şehri” tanıtımı, şehrimize günübirlikçi ve yataklı olmayan turist getirmektedir ki bunun da ekonomik açıdan çok fazla getirisi yoktur.

Turizm turlarının şanlıurfa’da en az bir gece de olsa konaklanması sağlanmalı. ılimiz, GAP turizminde konaklanan merkez haline getirilmelidir.

Konaklamayı cazip hale getirmek için Kaplıca turizmi bir çare olabilir. şehrimize 40 km. uzaklıkta bulunan Karaali Kaplıca suyu yalıtılmış borularla kent yakınlarına getirilirse yapılacak termal tesislerde konaklama için güçlü bir neden yaratılabilir. Yerli ve yabancı turistler kaplıca turizmini sever. Kısas Beldesi veya Germüş dağı etekleri, yapılacak tesislerle kaplıca merkezi haline getirilebilir. ıl Özel ıdaresi’nin yapacağı yatırımlarla şehir merkezindeki otellere getirilecek termal su, otellerimizin yıl boyu kapasiteli çalışmalarını mümkün kılacaktır. Bursa Çekirge Kaplıcaları buna güzel bir örnektir.

Halfeti ve Bozova ilçeleri, baraj turizminde yatırımlar yapılıp tanıtılırsa, farklı bir turizm etkinliğiyle farklı turist gruplarının ilimize gelmesini sağlayacaktır. Eşsiz görünümü ve otantik evleri Rum Kalesi, mikroklima iklimi, meyveleri ve siyah gülü ile Halfeti turizm açısından değerlendirilebilecek potansiyele sahiptir.

Kendine has güzellikleri olan Urfa evleri yeterince değerlendirilmemektedir. Birkaç evin Aşevi olarak düzenlenmesi yeterli değildir.

Turistler eski evlerin bulunduğu sokak ve mahalleleri yeterince dolaşamamaktadır. Güvenlik sorunu, daracık sokaklar bunda temel etkendir sanırım. Belirli güzergahlarda açılacak geniş yollar, şehir trafiğini rahatlatacağı gibi, evlerin pansiyon ve benzeri şekillerde kullanımını sağlarken, belli amaçlarla kullanılacak bu güzelim evler, terk edilmeden, yıkılmadan ayakta kalacaktır. ıçinde oturanlara verilecek ucuz kredi ve ödemeler; evlerin daha uzun süreyle ayakta kalmasını sağlayacaktır.

Cilalı Taş Çağı erken dönemlerine ait, dünyada ilk tapınak ve yerleşim kabul edilen; Göbeklitepe höyüğü ve kazıları tanıtımda ön plana çıkarılmalıdır.

Sınır komşumuz Suriye ile daha önceleri yoğunluklu olan ticari turizm, son yıllarda azalmış görünmektedir.

Mahmutoğlu Kulesi ve Urfa surlarından ayakta kalanların onarılması ve çevre düzenlemelerinin yapılması kentimize ayrı bir hava katacaktır. Kendine özgü mimarisi olan Arabi Camii minaresi yıkılmadan onarılmalıdır.

GAP Vadisi Projesi ve Cumhuriyet Parkı içinde Ceylanlara yapılacak barınak ve hayvanat bahçesi yerli turizm açısından kazanımlar sağlayacaktır.

Siverek’in kendine has kara taşlı evlerinden birkaç tanesi koruma altına alınmalı, kale ve yer altı hamamı tanıtımında kullanılmalıdır.

Viranşehir’deki Romalılardan kalan son dikme ve Viranşehir evleri korunmalıdır.

Karstık yapısı ve bitki örtüsü çeşitliliği olan Tektek dağları ve coğrafyası “Yaban Hayatı Koruma Alanı” olarak resmen onaylanmalı ve korunmalıdır.

Tek bir kayadan oyulmuş, Tektek dağlarındaki Sanem mağaraları denilen saray muhteşem bir eserdir. Kendi kaderine terkedilmiş ve şu anda iskân edilmiş olarak kullanılmaktadır.

şuaybşar ve Soğmatar, Hanelbağrur ören yerleri hiçbir koruma olmadan muhtemel sonlarına doğru yaklaşmaktadırlar.

Harran’da yapılacak kazılarla ortaya çıkarılacak olan “Sin Tanrısı” (Ay Tanrısı) tapınağı Harran Turizmini daha canlı hale getirebilir.

ılimizde daha öne çıkarılabilecek turistik değerler varken, aynı simge ve söylemlerin kullanımı kazançlı olmamaktadır.

Turistlerle muhatap olan, esnaf sanatkâr işyeri sahipleri ve turizm rehberleri ile yapılacak bilinçlendirme ve eşgüdüm toplantıları, turizmde daha tutarlı ve kazançlı olunmasını sağlayacaktır.

Yetkin ve yetkili kişilerin bir araya gelerek oluşturacakları “Turizm Danışma Kurulu”, yapılacak işleri planlamada ve hedeflemede ıl Turizmi adına isabetli kararlar alınmasını sağlayacaktır.

Bol kazançlı turizm sezonu dileklerimle…

ıletişim:

Cep: 0 536 980 66 64

E-mail:[email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir