Dinlenmesi, eğlenmesi ve kültürü ile yaşadığı hayatı sıra geceleriyle özdeşleştiren, 15-16 yıldan beri de birikimlerini bir Kitab’a dönüştürmek isteyen değerli dostumuz Abuzer Akbıyık nihayet bu emelini gerçekleştirmiş, 400 sayfaya ulaşan bir kaynak eserler “şanlıurfa Sıra Gecesi”ni kültürümüze mal etmesini bilmiştir.

23 Mayıs 2006 günü Yazarı tarafından tanıtımı yapılan eserde Sıra geceleri ile ilgili aranılan her hususu bulmak mümkün. Sayın Vali, Belediye Başkanı, Musiki Cemiyeti Başkanı’nın takdim yazıları ve Önsözden sonra Urfa’nın tanıtımı ile sıra gecesinin mânâ ve kavramları anlatılıyor.(s.9-110)

ıkinci Bölümde; Turizm ve Tanıtma amaçlı Sıra Geceleri var. (s.111)

Üçüncü Bölümde; şanlıurfa’da Sıra geceleri dışındaki toplantılar ele alınıyor. (s.113-117)

Dördüncü Bölümde; Sıra geceleri ile ilgili anekdotlar anlatılıyor. (s.121-137).

Beşinci Bölüm; bir kısım yazarların Sıra Gecesi ile ilgili Yazılarını kapsıyor. (s.141-211).

Altıncı Bölümde; Sıra gecesi ile ilgili şiir, türkü ve mani’ler var. (s.225-248)

Yedinci Bölüm; Sıra gecesinin dünü ve bugünü ile ilgili bir “Açık Oturum”u ele alıyor. (s.251-278)

Sekizinci Bölüm; medyadaki sıra geceleri.

Dokuzuncu Bölüm; sosyal değişim (s.279-330) karşısında sıra geceleri. (s.331-338)

Onuncu Bölüm, başka yörelerdeki benzer toplantılar (s.339-371)

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu kaynak eser Sıra gecelerimizi öğrenmek isteyenler için bir boşluk bırakmıyor, yerliye ve yabancıya bütün bilgileri verebiliyor. Bu görüşümüze rağmen elbette “şu noksanı var” diyenler de çıkabilir. Bu gibi sözler kitabı düşündüğümüzden de tamam hale getirebilecektir. Ama bunlar “Kadı kızındaki noksan ve kusuru” herhalde aşmayacak kadardır.

“şanlıurfa Sıra Gecesi” bizim için değerli bir eser. Ayrıca Onuncu Bölümde anlatılan; “Başka yörelerdeki benzer toplantılar” başlıklı inceleme ilede ulusal ve uluslararası bir nitelik kazanıyor. Önemli sosyal bir etkinlik olan Sıra Gecemiz Yurt içinde ve Yurt dışındaki benzerleri ile de karşılaştırılınca ve onların özellikleri de zikr’edilince “Comperativ” bir çalışma niteliği alıyor ve burada zikr’edilen benzerleri için Urfa Sıra Gecesi de oralardaki folklorcuların çalışma kapsamına girebilme ve tanınma şansını elde ediyor.

Sayın Abuzer Akbıyık’ı bu verimli çalışmasından dolayı tebrik ediyor, yeni çalışmalarında başarılar diliyorum ve yazımı kitabında yer alan kendisinin “Sonsöz”ü ile bitiriyorum.

“şanlıurfa geleneksel sıra geceleriyle ilgili son söz olarak şunları söyleyebiliriz;

Sıra geceleri sohbet ve muhabbet ortamıdır.

Sıra geceleri bir halk konservatuarıdır.

Sıra geceleri bir halk mektebidir.

Sıra geceleri bir eğitim-öğretim müessesesidir.

Sıra geceleri arkadaş, dost edinme yeridir.

Sıra geceleri acıyı ve mutluluğu paylaşmaktır.

Sıra geceleri bir cemiyet, bir dernektir.

Sıra gecesi bir lobidir.

Sıra geceleri bir siyaset mektebidir.

Sıra geceleri bir terapi (tedavi) merkezidir.

Sıra geceleri sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın yoğunlaştığı ve pratiğe dönüştüğü yerlerdir.

Sıra geceleri şiirin, şairin konuşulduğu edebiyatın harmanıdır.

Sıra geceleri memleketin ekonomik, sosyal meselelerinin görüşüldüğü istişare toplantılarıdır.

Sıra geceleri kırgınlıkların giderildiği sevgi ve barış ortamıdır.

Sıra geceleri geleneksel oyunların yaşatıldığı gecelerdir.

Sıra geceleri ses, saz, söz üstüne sohbet meclisidir, baştan sona muhabbettir, musikidir, edebiyattır. Ariflerin söze geldiği, çırakların dize geldiği, gönül güzelliklerinin göze geldiği, şiirlerin saz’a geldiği gecelerdir..” (S.372).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir