Doğadaki her canlının yaşayabilmesi için ilk iş kendini koruma yöntemlerini geliştirmiş olmasıdır. Nitekim iyi incelediğimizde tabiattaki her canlının bir çok boyutta kendini koruma yöntemlerini geliştirmiş olduğunu görürüz.


Sosyal bir canlı olan insan ise bireysel ve toplumsal güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerinden biri de polis teşkilatını kurmuş olmasıdır.


İç güvenlik teşkilatlarından olan polis, genellikle kent merkezlerinde görev ifa eder.


Hemen hemen toplumdaki her olumsuz ve aykırı davranışın bertaraf edilmesi hususu bu bağlamla ilgili olarak her aşamada polisin görev alanına girer.


Onun için polis çok yorulur ve yıpranır. Görevi mesai ile mukayyet (bağlı) değildir. Bir polis görevin devamı müddeti içinde 24 saat ve belki daha da uzun bir zaman o işin bitmesine kadar görevine devam eder.


İşin gereği olan yüksek disiplin, her kademedeki polisi çeşitli pedagojik yaklaşımla pozitif ve negatif olarak etkiler, onun için emekli olan ve rahata kavuşan polis, kendini bir an boşlukta his eder.


Yapılan araştırmalar 20 yıl gece çalışan mesleklerde ömür 5 yıl kısalabiliyor. Çünkü uykunun faydalısı gece uykusudur. Gündüz uykusunda harici manyetik sinyaller derin uykuyu önlüyor.


Ettikleri yemine sadık kalarak gerektiğinde şehit ve gazi olan, toplumun huzur ve güvenini sağlayan, bireyin de ırzını, canını ve malını koruyan, aziz evlatlarımız ve kardeşlerimiz olan polisi sevmek, saymak ve görevinde ona yardımcı olmak her akli selim yurttaşın baş görevi olmalıdır.


Unutulmamalıdır ki; “Devletin icra ve inzibat kuvveti olan polis, sağlık gibidir. Ancak yokluğunda değeri anlaşılır.”


İlimiz Şanlıurfa ise, huzur ve güven itibari ile güzel yurdumuz Türkiye’nin en şanslı illerinden biridir.


Bu şansı ve mutluluğu, Sayın Valimiz Nuri Okutan’ın önderliğinde, görevini sevgi ve saygıya dayalı yüksek disiplin uygulamaları ile Demokratik bir hukuk devletine yaraşır, Devlet-yurttaş ilişkilerinde, insan haklarına saygılı, hukukun temel prensipleri içerisinde ve evrensel hukuk normlarına uygun bir şekilde yürüten ve mesleğinin bütün inceliklerini çok iyi bir şekilde bilen ve ifa eden yüksek deneyimli, uygar, çağdaş bir gönül adamı olan Sayın Emniyet Müdürümüz Sabri Durmuşlar beyefendiye, kadro arkadaşlarına ve tüm mensuplarına borçluyuz.


Bu vesileyle polis teşkilatımızın 166. kuruluş yıldönümlerini yürekten kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.


Dürüst ve şeffaf bir toplumda; lütufta geride, kahırda önde olan dostlarınızın çok olması dileğiyle kalın sağlıcakla.


 


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir