şUTSO’da “şanlıurfa’nın sorunları”nın tartışılacağı toplantıya TEMA temsilcisi olarak ben de katıldım.

Geçen toplantılardaki gelişmeleri hatırlıyorum.

Olumsuz olan neydi…

Muhalif partilerin yerel yöneticile-rinden bazıları toplantının küçük bir bölümünü siyasi şova dönüştürmüşlerdi. Tabi bu katılmamak için mazeret sayılır mı bilmem.

Mahmut Yıldız neden

Katılmadı?

Katılmadığı toplantıya, katılmayan vekilleri protesto ederek ayrıcalığı varmış gibi akşam kendi yayın organı televizyonunda katılmayanları sorguluyor.

Önce siz katılın efendim!

ılçe kongresine 5-6

vekille katılıyorsunuz.

Neden?

ışin içinde tekrar seçilmek var, delege var, adamını listeye sokmak var…

Önümüzde de il başkanlığı seçimi var. ıki eliniz kanda da olsa o gün ge-leceksiniz. Tam kadro katılacaksınız…

Ha bir de enternasyonal şair vekilimiz 40. sanat yıldönümünü kutlamak için memlekete teşrif edeceklermiş…

Oh ne hoş…

40. Sanat Gecesi”ne STK temsilcileri, mensubu bulundukları kuruluşun bütçesinden kocaman çelenkler gönderecekler herhalde…

Sıkıysa göndermesinler!..

Hadi size bir tüyo vereyim…

4442544 telefon ve www.akparti.org.tr internet adresi iktidar partisine ait.

Sorunlarımızı sorun saymayan vekilleri bu adrese veya telefonla şUTSO’daki gelişmeleri bildirdiniz mi?

şimdi diyeceksiniz ki; biz bu telefon ve adresi zaten biliyoruz.

– Yahu sen şikâyetini bildirdin mi onu söyle?

Tövbe! Haşa!…

Rahmetli Türkçe hocamız Ramazan Bozdemir hep derdi…

Sev beni seveyim seni istersen Mısır’a sultan edeyim seni…”

Siz sizi sevmeyeni seviyormuş gibi görünmeye devam edin.

*******

Vatandaş dediğin… böyle olur.

Mail Adresime adı bende mahfuz bir vatandaş yazı göndermiş. Sorumlu insanın hali başka… Yazıda kullandığı teknik terimlerden belli ki; Konuya vukuf ve ehil biri…

“12 Eylül Caddesi üzerindeki, Ulu Cami arkasındaki boşluğa bakan kesme taştan müteşekkil evin dış duvarlarındaki yatay ve düşey deplasmanlar gözlemlenmiş olup bu durum halkımızın mal ve can emniyetini tehdit etmektedir. Aynı şekilde Cumhuriyet caddesinde Gökçin Baklavaları adlı işletmenin güneyinde bulunan arsanın kesme taştan imal edilmiş ihata duvarındaki deplasman boş arsaya yönelikte olsa duvarın yıkılma anındaki yönü tamamen aynı olamama ihtimalinden dolayı da mal ve can emniyetini tehdit etmektedir.

Atatürk Mahallesi ada: 63 Parsel:1 de kayıtlı Mahmut Nedim Efendi Konağı olarak anılan evin araç trafiğine açık yüksek kuzey duvarı da başkaca bir duvar bağlantısı ile desteklenmediğinden, yüksek tonajlı bir aracın sokaktan geçerken yaratacağı sarsıntıdan etkilenebilecek durumdadır. Bu durum da halkımızın mal ve can emniyetini tehdit etmektedir. Bu tespitler her hangi bir araştır-ma yapılmadan, günlük hayatın sürecinde doğal olarak gözlemlenmiştir. Can emniyeti esas olmakla birlikte, kentimizin otantik yapısı itibari ile turizm potansiyeli bütün hemşerilerimizin malumudur.

Anıtlar Yüksek Kurulunca tespit edilmiş ya da edilmemiş, ilimizdeki tarihi yapıların en azından statik durumlarının tespit edilmesi gerektiği ve statik bakımdan desteklenmeye ihtiyaç duyulan yapılara gereken müdahalenin yapılmasının bir gereklilik olduğunu düşünmekteyim.

Bu bağlamda; Harran Üniversitesi, şanlıurfa Belediyesi, Bayındırlık ve ımar Müdürlüğü, Mimarlar Odası ile beraber ınşaat Mühendisleri Odasının da katılımı ile ilimizdeki tarihi doku üzerinde gerek mimari anlamda estetik, gerekse taşıyıcı sistem anlamında statik açıdan bir inceleme yapılmasının gelecekteki ilimiz turizm potansiyelini olumlu yönde etkileyerek, ülke ekonomisine katkıda bulunacağı aşikârdır”

ıkaz Vatandaştan yapması ilgililerden…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir