Uzun yıllardan beri yapılması önemli bir karmaşaya dönen Mevlevihane Çarşısı nihayet  üst kademede görevli bulunan bir hemşehrimizin fedakârca çalışmaları, bazı risklere katlanması sonucunda geçtiğimiz Pazar günü nihayet açıldı ve Mevlevihane Camii, Kasaplar Çarşısı ve Cami önü alanı ile bu manzume tamamlandı.
şURKAV tarafından ele alınan Dergah-Balıklıgöl Projesi’nin bir bakıma devamı niteliğinde olan Mevlevihane Projesi’ni bilenler kabul ederler ki; Vakıflar Genel Müdürü Nureddin Yardımcı’nın üstün gayretleri olmasaydı, bitirilmesi mümkün olmazdı. Başlangıcından itibaren eski hal pazarı müstecirlerinin istimlâk  bedeli peşine düşmeleri,  normalin çok üstünde görülen bedellerle mahkemede dava açmaları, biribirini takip eden mahkemeler bir ara projeyi  hakim kılar gibi olmuş, fakat Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce katlanılan fedakârlıklar; Vakıflar yönünden zengin bir varlığı olan Urfamızın kendi zenginliğiyle orantılı bir eser kazanmasına yardımcı olmuş ve nihayet Mevlevihane Camii ve Çarşısı bitirilerek Urfamızda Dergah’tan başlayıp Ulucami’ye uzanan yolda beklenen güzellik tamamlanmıştır.
Mevlevihane Projesi’yle Urfa, kapalı çarşılarına  bir çarşı daha ilave etmiştir. Bununla ıstanbul, Bursa, Edirne gibi kapalı çarşılar yönünden zengin çarşılar arasında Urfa’da önemli sayıda yerini almıştır. Ayrıca bölgede mezbaha mahzunluğu yerini turistik eşya satan,  cıvıl cıvıl olmaya namzet bir çarşıya bırakmış, burası zamanla bölgenin tarihi özelliğiyle mütenasip bir güzelliğe bürünecek, aranan bir Pazar yeri olacaktır.
Tarihi Camii ülkemizde sayıları pek azalmış Mevlevihanelerin nadir bir örneğidir. Bunun zamanla yeşil bir park ve bahçeye  dönüşmesi de beklenmektedir. Ulvi güzelliklerin çevre güzellikleri ile tamamlanmasından daha tabii bir şey olabilir mi?
Dergah-Balıklıgöl büyük  projesinin Rızvaniye-Hüseyniye Vakıflarının anlatmağa çalıştığımız bu değerli  vakıflarıyle yeni bir güzellik kazanması Vakıflar ıdaresi’nin Urfamıza olumlu bir hizmetidir.  Başta Sayın Genel Müdür hemşehrimiz Nureddin Yardımcı olmak üzere hizmeti geçenlere, Bölge Müdürü Arif Çelik’e, Vakıflar ıdaresi mensuplarına, çarşı esnafına ve burayı benimseyerek hizmet vereceklere teşekkür eder, istikbal vadeden çarşının müstecirlerine hayırlı işler dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir