Vergi daireleri Temmuz ayı ile birlikte mali tatile giriyor. 


1 Temmuz ile 20 Temmuz arasında uygulanan bu
tatil sırasında süreler işletilmiyor.


20 Temmuz’dan sonra ise süre kendiliğinden uzuyor. Bu uzayan süre daha önce 7
gün olarak uygulanıyordu. Ancak son çıkartılan 6661 sayılı yasa ile süre 5 güne
çekildi. Bu yüzden birçok işlem için son tarih 25 Temmuz olarak belirleniyor.
Vergi beyannamelerinin verilmesi, ödeme işlemleri, uzlaşma talep süreleri,
bütün uzlaşmalar, vergi yargısında dava açma süresi, SGK işlemleri, vergi
incelemeleri, defter ibrazı, vergi incelemeleri gibi işlemlerle ilgili süreler
mali tatil döneminde işletilmiyor.

Verilmesi gereken beyannamelerin süresi 25’ine çekilince ödeme tarihleri de
değişmiş oldu. Buna göre KDV, muhtasar, damga vergisi gibi ödemelerin süresi
daha önce 30 Temmuz iken şimdi 26 Temmuz mesai saati bitimine kadar geri
çekildi.

 Yeni düzenleme ayrıca özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri
vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisinde malî tatilin
uygulanmayacağı hükmünü de getirmiş oldu. Vadesi mali
tatile rastlayan 
vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme
faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen
tarihten itibaren beş
 gün uzamış sayılacak.

ÖRNEK UYGULAMA
Vergi dairesinin 16 Haziran 2017 tarihli ve mükellef (M)’ye tebliğ tarihinden
itibaren 30 gün içinde yerine getirilmesi istenilen bilgi isteme talebine
ilişkin yazısı, posta idaresince 21 Haziran 2017 tarihinde mükellefe tebliğ
edilmiştir. Mükellefe tanınan 30 günlük idari süre, 21 Temmuz 2017 tarihinde
bittiğinden ve bu tarih de mali tatil süresinin sona erdiği günü izleyen beş
günlük süre içinde yer aldığından, söz konusu süre 25 Temmuz 2017 tarihinde (bu
tarih dahil) sona erecektir.

Bu sürelere
dikkat!Vergi

Verme Tarihi(son gün)

Ödeme Tarihi(son gün)

KDV beyannamesi

25 Temmuz

26 Temmuz

Muhtasar beyannamesi

25 Temmuz

26 Temmuz

Damga vergisi beyannamesi

25 Temmuz

26 Temmuz


MALİ TATİLE RASTLAYAN İŞLEMLER

Aylık SGK bildirgesi:………..25 Temmuz
SGK işyeri bildirgesi:………. Mali tatilin bitiminden itibaren 5 gün
içinde 

SGK işe giriş bildirgesi :……Mali tatilin bitiminden itibaren 5 gün içinde
SGK işten çıkış bildirgesi: …Mali tatilin bitiminden itibaren 5 gün içinde

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir