Tarihi bilincimizi öğrenmek, gelecek nesillere aktarmak ve eserler ortaya koymak yurttaş olarak hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamda tarihi eserlere sahip çıkmak, tarihe mal olmuş olay ve kişilerin isimlerini bilmek ve sergilemek yine görevlerimiz arasındadır.

Değerli okuyucularım şanlıurfa’mızın bazı caddelerinin göbeğinde anıtsal mimari öğeleri görmek mümkündür. Ancak bunlar sadece birer estetik yada sanat yapıtı olarak zihnimizde yer alır. şehrin vilayet kavşağındaki anıtın yanından günde birkaç defa geçeriz.

Ancak o anıtın niçin, kim tarafından, hangi dönemde, kimler adına dikildiği bilinmemektedir. Eminim ki halkımızın büyük bir çoğunluğu da bunu bilmemektedir. Zaman zaman benzeri soruları öğrencilerimize yönelttiğimizde de cevabını bilemediklerini üzülerek ifade ediyorum. Özellikle 11 Nisan şanlıurfa’nın kurtuluşu esnasında okulda öğrencilerimize 12’ler isimlerinin kimlere ait olduğunu, ne anlama geldiklerini, bu kişilerin özellikleri nelerdir? sorusunu sormuştum ama hiçbir öğrencimden doğru cevabı alamadım. Bunun üzerine Türkçe dersimin bir saatini bu konuya ayırtmıştım. şimdi şehrimizin ana göbeğinde sergilenen Harb-i Umumi şehitleri anıtının halkımız tarafından bilinmemesi ve değerli ağabeyimiz Mehmet SARMIş’ın gündeme getirdiği anıtın düzenlenmesi konusu, Urfa’mızın temel eksikliklerinden biri olarak kendini göstermektedir.

Hocamın birçok görüşüne katılırken (Anıtın üzerine isimlerin yazılması, Kurtuluş Savaşının öyküsünün yazılması, ışıklandırılması, etrafının çiçeklendirilmesi gibi) anıtın yerinden yüksek bir kaidenin üzerine çıkarılması ve anıtın ilahlaştırılmaması tavsiyesinde bulunuyorum. Bu anıtın ve diğer anıtlarımızın da aynı şekilde düzenlenerek Urfa’ya gelen yerli ve yabancıları bilgilendirme, özellikle halkımızın bu konuda bilgilenmesi şehre estetik açıdar yeni değerler katacağı kanısındayım.

Belediye Başkanımızın ve ilgili Daire Müdürlerinin bu konuya yönelmeleri, Urfa değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması açısından önemlidir. Kaldı ki; kentimizin birçok göbeğinde ağaç dikilmektedir. Oysa o göbeklere Urfa’mızı sembolize eden anıtların, değerlerin sergilenmesi yine Urfa’nın kentsel gelişimi açısından ayrı bir renk oluşturacağını düşünüyorum. Özellikle ıslam eserleri açısından zengin olan Urfa, maalesef göbekleri ve şehir merkezinin temel eksikliklerinden bu anıtlar ve benzerlerinin çoğaltılmasının kente estetik bir görünüm sağlayacağını düşünüyorum. Bu eksikliğin Urfa adına bir an önce giderilmesi gerektiği kanısındayım. Bunun için de sivil toplum örgütlerine de halkımıza da sorumluluklar düşmektedir. Yapılan bu çalışmalar, broşür ve dergiler şeklinde halka dağıtılıp, yapılanların ne olduğu konusunda en iyi şekilde halkı da bilgilendirmek gerekir. Bu anlamda bir Urfa’lı olarak üzerime düşen görev, bu konuyu güncelleştirmektir. Görevimi yerine getirdiğim için kendimi mutlu hissederken, yine üzerime düşenleri yapacağımı da belirtmek istiyorum.

Saygılarımla..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir