Karne tatili

Ahmet Karavelioğlu

       2015-2016
Eğitim-Öğretim yılının 1. Dönemi sona erdi.

Öğrenciler
22 Ocak 2016 tarihinde karne alarak, 15 günlük yarıyıl tatiline girdi.

Doğal
olarak çalışan, çaba sarf eden öğrenciler ve aileleri emeklerinin karşılığı
olarak mutlu olacaktır.

Başarılı
öğrenciler teşekkür, taktir, başarı belgeleri ile sevinecekler, yeterince
çalışmayan öğrenciler de aileleriyle beraber üzülecek ve strese gireceklerdir.
Tüm bunlar dünyanın sonu değildir.

Önlerinde
kocaman bir ikinci dönem durmaktadır. Her şeyin telafisi mümkün olup
öğrencilerin çalışmak, anne-babalarının da çocuklarını anlayışla karşılayıp
destek olmalarıyla aşılabilecek sıkıntılardır. Başarılı öğrenciler de rehavete
düşüp gevşememelidirler.

Öğrencilerin,
15 günlük tatilde dinlenmek, ölçülü eğlenmek, spor yapmak, televizyon izlemek
hakları olup, belli bir program dahilinde günün belirli bölümlerinde derslerine
çalışmaları da gerekir.

Bizim
burada, başarısızlığı olan çocukların ailelerine bir takım önerilerimiz
olacaktır. Şöyle ki;


Her şeyden önce anne-babalar ve çocuklar arasındaki olumsuz-uyumsuz
ilişkilerin, çocuğun okul başarılarını da olumsuz etkilediğini unutmamalı ve
çocuğa ona göre davranılmalı, iyi örnek olunmalıdır.


Çocuklara sevgi ile yaklaşılmalı, kırıcı, onu rencide edici sözler söylenmemelidir.
Çocuğumuz sevildiğini hissetmelidir.


Anne-babalar olarak çocuğunuzu çok sıkmamalı, onda bıkkınlık duygusu
yaratmamalısınız.

-Çocuğunuzu
her yönden iyi tanımalı, ondan kapasitesinin üstünde başarılar
beklememelisiniz.


Anne-baba olarak çocuğumuzun kendine güven duymasını sağlayıp, kendi kendisine
sorunlarını çözme isteklerini destekleyip, yardımcı olmalısınız.

-Çocuklarımıza
usandırıcı, bıktırıcı işler, görevler vererek onların baştan savmacı duruma
düşmesine engel olunuz.

-Kesinlikle
çocuklarınızın yanında aile sorunlarını tartışmayınız. Onların taze bilinç
altına bu duyguları yerleştirmeyiniz.

-Çocukların,
kendilerinin yapması gereken şeylerde ödüle alıştırıp, zihin dünyalarını
karıştırmayın. Yerinde ödüllendirmelisiniz.

-Başarıları
için teşvik ve destek olunuz.

-Çocuğunuzun
iyi arkadaş ilişkileri kurmalarına katkı sağlayınız. Siz de anne-baba olarak
çocuğunuza sevgi-saygı-hoşgörü örneği olunuz.

-Çocuğunuzun
yanlış davranışlarını izole ederek kendi yaşantınızla örnek olarak gidermeye çalışın.
Ceza vererek düzeltmeyin.

-Nihayet
2. Dönem başladığında, çocuğunuzun öğretmenleri ile sıkı diyaloğa girerek
sorunlarını müştereken çözmeye çalışınız.

Muhterem
anne-babalar, öğretmenlerimiz, Eğitim camiası ve toplum olarak hareketli bir
ilk yarı geçirdik..  Yukarıdaki
önerilerimizi çoğaltabiliriz. İnşallah 2015-2016 Eğitim-öğretim yılının  2. Dönemi daha huzurlu, başarılı, sevinçli
geçer.

Herkese
mutluluklar diliyorum.