ınsanlık tarihi kadar eski olan hemşireliğin dünyada modern olarak hizmete başlaması ve hemşire adını alması, 1960 yıllarda Londra’da bir okulun  faaliyete başlamasıyla bilinmişlerdir.  Bu okuldan yetişen “kanatsız melek” olarak adlandırdığım bu sağlık hizmeti veren hemşireler toplumda  çağımızın en fazla gereksinim hissedilen sağlık çalışmalarında  görev ifa ettiklerinden  dolayı saygıya özgüvene  layıktırlar.
ınsan sevgisiyle yoğrulmuş metanet ve sabırla şekillenmiş, hoşgörünün, özverinin en belirgin hizmetlerinde gördüğümüz hemşireler çok şeylere layıktırlar. Yüzlerinde ki gülcükleri eksiltmeyen, yakın ilgisinden insanları mahrum bırakmayan  hemşirelerin karşı karşıya kaldığı sıkıntılar fazlasıyla mevcuttur.
Eğitim, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi gerekirken sömürü aracı olmaktan nasibini almışlardır. Hemşireler hastalığımız anında ihtiyaç hissettiğimiz saygın bir meslek grubu olduğunu kimse inkar edemez.  Ancak kimi zaman öyle hemşirelerden korkuluyor ki, sendikalaşma onların sürgünlerine neden olmaktadır.  
Hemşireler gecesinde açılış konuşması ile  katılımcılarla mutluluğunu ifade eden SES Urfa şubesi Bşk. Bedriye Yorgun Hanım efendi; “büyük mücadelelerle, derin acılara, sürgünlere ve baskılara karşı sevgiyle büyüterek bu günlere getirdiğimiz  sendikamızın “hemşireler günü” nedeniyle düzenlediği gecemize katılarak bizleri onurlandırdığınız için” teşekkür etti. ıçi doldurulmuş kelimelerle mutluluğun ve mücadelenin azmini sıralarken hüznü bölüşme, sevgiyi çoğaltmanın referansını yansıtıyordu.
Mücadelesini bir türkü gibi seslendiren Bedriye Başkan;“türkümüz kamu emekçilerinin yüzyıllık kavgasının adıdır. Baskıya ve köleliğe karşı özgürlük ve eşitliktir. Savaşa karşı barıştır. Karanlığa karşı aydınlık bir meşaledir. şovenizme karşı halkların kardeşliğidir. Bir Don Kişot’tur yel değirmenleri ülkesinde, fiili ve meşru bir sevdadır hukuku aşkından gelir. Dağ yellerinden kır çiçeklerinden, alın terinden alır sevgisini, yasak bir dilin kanatlanmış sözcükleridir gökyüzünde. Kısacası türkümüz onurlu bir yürüyüşün inadına direnişin tarifidir. “ Bu kadar güzel türkünün bir arada olması mücadelenin en büyük olgusu olmaya yeter sanırım.  
Sağlığımızın bozulması halinde teşhis ve tedavi doktorlar tarafından planlanırken, uygulaması, bakım ve ilgisi kanatsız melek olarak tabir ettiğimiz hemşireler tarafından yürütülmektedir. Onları hasta olup bir hastaneye yattığınız zaman görünüz. Elbette tüm mesleklerde olduğu gibi o meslekte de gayri ciddi kimseler vardır. Her meslek gibi onların da çok ciddi anlamda eğitime ve insanlık dersi almaya ihtiyaçları vardır.
 Bir gün çocuğumun hastalığı dolaysıyla bir hemşirenin çok ilgisini görünce ona gazete de bir teşekkür yazısı yazdım. Gazeteyi kucaklayıp mutluluktan ağladığını görünce hemşirelerin çok küçük  şeylerden büyük mutluluk duyduklarını gördüm.
Yine kendim Ankara’da geçirdiğim bir operasyonda hemşirelerin ilgisine fazlasıyla mazhar oldum. Bu kadar ilgiyle yakınlığa hayret ettim. Onlar hakkında yapılan bir ankette  fazlasıyla memnuniyeti mi ifade ettim. Hepsi öyle mi? Tabiî ki değil…Yine ilimizde hastayı tersleyen hastaya insanca muamele dahi etmesini bilmeyen bu nedenle azarlanan hakaret edilen, şikayet edilen hemşireler de vardır.
Edepten yoksun ve gayri ciddi kimi kimseler hayatın her alanında toplumsal yaşamdan kopukturlar insani ilişkileri yönünden zayıftırlar. ışte o insanları meydanlarda böyle gecelerde, türküleri seslendirmede görmeniz mümkün değildir. Onlar ancak gününü gün ettiklerini sanan, insanca yaşamdan yoksun, barış ve kardeşliğin erdemlerinden yoksundurlar.
Hemşireler (12-18) Haftası kutlamaları çerçevesinde Çamlık aile çay bahçesinde  geniş bir katılımla gerçekleşti. KESK  sendikalar platformu SES Urfa şubesi Başkanlığı tarafından düzenlenen  etkinlikleri  gönül coşkusu ile izleme olanağını elde ettik.
Tüm çalışan kamu emekçileri gibi hemşirelerinde en büyük sıkıntıları ücret yetersizliğidir. Meslekte yeterince bir ilerleme sağlayamadıkları gibi toplumun mesleğe yeterince saygınlık göstermedikleri tam tersi olumsuz yaklaşımları ile bilinmektedirler.  Fazla çalışmalarına gecelerini ailesiyle değil; hastalarla geçiren hemşirelerin yoğun bir çalışma temposu bulunduğu görev dışı işlerde çalıştırılması şeklinde sıralanabilir.
Profesyonel bir meslek olan hemşirelik ülkemizde yeterince bir destek bulmadığı gibi sahiplenilmemektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir