İzzet DOĞAN (E. İstanbul Hakimi)

Türkiye, 2021 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’inde (Rule of law Index) 139 ülke arasında 117. sırada yer aldı.
Türkiye, İşsizlik, enflasyon, faiz oranı ve ulusal gelir gibi ekonomik göstergelerin esas alınarak hesaplandığı Dünya Sefalet Endeksi’nde 156 ülke içinde 21. sırada yer aldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Aralık ayı ortasından Ocak ayı sonuna kadar ki dönemde gazeteci, bilim insanı, hukukçu ve insan hakları savunucularıyla yapılan anketlere dayandırılan 2021 endeksinde Türkiye, 180 ülke arasında 153’üncü.

SjR (Scientific Journal Rankings) adlı kuruluşa göre bilimde 2017 ve 2018 verilerine göre İran’ın gerisindeyiz.
Halkın temel gereksinmelerinde enflasyon oranı tavan yaparken, adalete güven dibe vurmuş.

Üniversiteler de dahil liyakat ilkesi hiçbir yerde uygulanmıyor. Görsel ve yazılı basında yasa dışı işler yapan liderler ve bunların siyasetçilerle bağlarına daha çok yer verilirken bilim insanlarının sesleri çıkmıyor. Zaten yeteri kadar bilim adamı yetişmiyor. Yetişenler de Yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Bilime ve bilgiye aç bir toplum haline geldik.

İşte böyle bir ortamda hukuk alanında yakın zamanda yitirdiğimiz, tutkuyla, özveriyle çalışan bazı değerleri sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü çağlar boyu bilime ve bilim insanına değer veren ülkeler bu gün sorunlarını çözmüş refah ve mutluluk içinde yaşayan ülkeler haline gelmişlerdir.

YİTİRDİĞİMİZ DEĞERLER:

Prof. Dr. Mesut ÖNEN: İstanbul Kabataş Lisesini ve İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Roma LA Saplenza Üniversitesinde lisans “ Li Contratto di Lavoro del Personale di Volo ” (uçuş ekibinin iş sözleşmesi) adlı teziyle de doktora öğrenimini tamamladı.

“Yabancı Hava Gemileri Tarafından Yeryüzünde Üçüncü Kişilere Verilen Zararlar Hakkında 7 Ekim 1952 Tarihli Roma Konvansiyonu” konulu teziyle doçent oldu. “Hukuk Temel Kavramları” kitabı ile Profesörlüğe atandı. Hava taşımalarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin hazırlanması ve FIR hattı başta olmak üzere çeşitli hava hukuku konularında raporlar sundu. (….) İtalya Cumhurbaşkanı tarafından önce “İtalyan Dayanışma Nişanı-Cavaliere” ve sonraki dönemde “İtalyan Dayanışma Nişanı-Commendatore” ünvanlarına layık görüldü.

Prof. Dr Bülent TAHİROĞLU: İstanbul Kabataş Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, aynı fakülteye Roma Hukuk asistanı olarak atandı. Cenevre’de “Roma Hukukunda Iniuria” teziyle de doktor ünvanı aldı. “Roma Hukukunda Furtum” teziyle doçent oldu. “Roma Hukukunda Mülkiyet Hakkının sınırları” konulu teziyle Profesör oldu.

Avrupa’nın birçok kentinde düzenlenen kongrelere katıldı sunumlar yaptı. Amerika’nın birçok kentinde hukuk fakültelerinde konferans ve ders verdi tebliğler sundu.

Prof. Dr. Serap HELVACI : 1959 yılında Edirne’de dünyaya geldi. Helvacı, ilkokulu Edirne Şehit Asım İlkokulu’nda, ortaokul ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde bir yıl okuduktan sonra İ. Ü. Hukuk Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. Aynı yıl İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde başladığı Yüksek Lisansı’nı 1985 yılında bitirerek doktora sınavlarına girdi ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde doktora eğitimine başladı.

1987 yılında Yüksek Öğrenim Kurumu’nun sağladığı bursla iki yıl süre ile İsviçre’ye, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne gitti. Son olarak Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Özel Hukuk Bölüm Başkanı ve Medeni Hukuk Anabilim Dalında Öğretim Üyesi ve dekan olarak görev yaptı.

Prof. Dr Rona AYBAR: Türkiye Turing Otomobil Kulübünde birlikte çalışmaktan onur duyduğum Prof. Dr Aydın Aybay’dan sonra Prof. Dr. Rona Aybay’ı da yitirmenin üzüntüsü içindeyim. Son görüşmemiz de idam cezalarını konuşmuştuk.

Prof. Dr. Rona Aybay, 1935 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve doktorasını tamamlamıştır.

1964 yılında Columbia Üniversitesi’nde mukayeseli hukuk masterini tamamlamıştır.1973 yılında doçent olan yazar sonrasında profesör ünvanını almıştır.ODTÜ’de Kamu Yönetimi bölüm başkanlığı, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi dekanlığı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesinin , Avrupa Konseyi’nce seçilmiş sekiz uluslararası yargıcından biri olarak 8 yıl süreyle görev yapmış; ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin etkenliğini arttırmak amacıyla oluşturan 11 Kişilik “Akil Kişiler” Komitesi üyeliği, Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Karşıtı Avrupa Komisyonu üyeliği gibi çeşitli uluslararası görevlerde bulunmuştur. Prof. Aybay, yabancı hukukçu çevrelerinde de tanınan bir hukukçumuzdu.

Prof.Dr. Sait GÜRAN: İstanbul Üniversitesinden 1958 yılında mezun olmuştur. 1982 yılında İstanbul Üniversitesinde Profesörlüğe yükselmiştir. İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi, Koç Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde İrade ve Anayasa hukuku dersleri vermiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekan yardımcılığı ve İstanbul Üniversitesi Rektör yardımcılığı ile ayrıca YÖK üyeliği görevlerinde bulundu görevlerinde bulundu.

Her yıl birçok değerlerimizi yitiriyoruz. Sahip olduğumuz her şeyi bilime ve bilimi uygulayan insanlara borçluyuz. Geçmişimizi yaşatan ve geleceğimizi yönlendiren onlardır. Bu nedenle onlara borçlu ve minnettarız. Onların aydınlattığı yollardan ilerlemeliyiz. Ayrıca bilim yuvalarını siyasetin desteklediği rektör atamaları, haksız tasfiyeler ve baskılarla oyalamamak gerekir. Geçmiş dönemlerde de birçok bilim insanımızın üniversitedeki görevlerine son verilmiş, yargılanmış ve bazıları yurt dışında kariyerlerini sürdürmek durumunda bırakılmıştır. Rahmetli, Rona Aybay da 12 Eylül yönetimi tarafından 1402’lik olarak üniversiteden atılmış, buna karşı yürüttüğü davayı kazanarak benim gibi istifa edenler dahil, herkesin görevine geri dönmesini sağlamıştı.

Yitirdiğimiz tüm bilim insanlarımıza, değerlerimize, ülkemize emek vermiş, özveri içinde çalışmış katkı da bulunmuş tüm bilim insanlarımız için ışıklarda olsun, anılarda yaşasınlar diyorum.

NOT: Yukarıda birinci fotoğraf Prof Dr. Mesut Önen, İkincisi Prof.Dr Bülent Tahiroğlu, Üçüncü Prof Dr Serap Helvacı, Dördüncü Prof Dr Rona Aybar ve Beşinci yani son fotoğraf Prof Dr. Sait Güran’a aittir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir