·     Bilindiği
üzere Ülkemizde ilk defa 2012 yılı Haziran ayında İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu hazırlanıp yürürlüğe girdi. Kanuna göre İlk etapta, İş Güvenliği
Uzmanı,  İş Yeri Hekimi ve yardımcı
sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu iş yerlerinin tehlike sınıflarına bağlı
olarak zamana yayıldı yani beli bir takvime bağlandı. Şu anda bu zorunluluk;
   Tehlikeli
ve çok tehlikeli iş yerlerinin tamamında, 
Az
tehlikeli iş yerleri için ise 50 ve üzeri çalışanı olanlarda devam etmektedir.

·    Takvime
göre 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 50’den az çalışanı olan (1-49
arası)  az tehlikeli iş yerleri ile kamu
kurum ve kuruluşları için de, İş Sağlığı ve Güvenliği personeli çalıştırma
yükümlülüğü başlıyor. Dolayısıyla az tehlikeli işyeri olup 1-49 arası çalışanı
olan iş yerlerinde de iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme
zorunluluğu 1 Temmuz 2016 tarihinde başlamış olacaktır. Bu işyerlerine Bakkal,
Market, Fırın, Otel, Büro işyeri vs örnek gösterilebilir. Bu iş yerlerinde
diğer sağlık personeli (hemşire, sağlık memuru) görevlendirme zorunluluğu
bulunmamaktadır.

·    İş
Sağlığı ve Güvenliği kanununda iş yerleri; AZ TEHLİKELİ, TEHLİKELİ ve ÇOK
TEHLİKELİ olarak sınıflandırılmış olup, yükümlülükler ve yaptırımlar bu
sınıflara göre belirlenmektedir. Bütün iş yerlerinin tehlike sınıfları Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan İşyeri Tehlike Sınıfları
Tebliğinde yer almaktadır. Dolayısıyla, isteyen herkes bakanlığın internet
sayfasından yaptığı işin ve işyerinin tehlike sınıfını öğrenebilecektir.

·    1
Temmuz 2016 tarihinden başlayarak; AZ TEHLİKELİ işyeri olup, İş Güvenliği
Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile sözleşme yapma zorunluluğuna uymayan işyerlerine 13
bin lira civarında idari para cezası uygulanacaktır.  Bu Ceza 
İş
Güvenliği Uzmanı görevlendirilmemesi hâlinde her ay için 6.511 TL, 
İş
Yeri Hekimi görevlendirilmemesi hâlinde her ay için 6.511 TL olmak üzere
görevlendirme yapılmayan her ay için 13.022 TL olarak uygulanacaktır.  Yani; işyerinde iki çalışanı olan Fırın,
Market, Terzi vs işletmeler , 1 Temmuz 2016 itibariyle bir iş güvenliği uzmanı
ve bir de işyeri hekimi ile sözleşme yapmazsa sözleşme yapmadığı her ay için
13.022 lira ceza ödeyecektir.

·    Bu
arada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İSG Katip sisteminden görevlendirme
yapan ve yapmayan iş yerlerini internet ortamında görüp, tespit edebildiğinden,
her hangi bir denetmen veya müfettiş gelip tespit yapmadan da ceza
uygulanabilecektir. 

·    Öte
yandan 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli kapsamdaki iş yerlerinde, işveren veya
işveren vekilleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan İSG
eğitimi almak şartıyla, İSG hizmetlerini bizzat kendileri yürütebilecek, sadece
işyeri hekimi anlaşması yapacaklardır.


NİHAT TAŞ

SMMM-Bağımsız Denetçi                                      

SUBDED BAŞKANI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.