ılimiz ve Bölgemiz milletvekillerinin de aralarında bulunduğu “Türkiye Büyük Millet Meclisi KıT Komisyonu” Urfa’da ve Bölgemizde incelemeler yapıktan sonra GAP’ın başkenti olan Urfa’da toplanarak önemli kararlar aldı.

El Ruha Otelinde yapılan toplantıya KıT Komisyonu Üyeleri yanında GAP Kalkınma ıdaresi Başkanı Muammer Yaşar Özgül, GAP Kalkınma ıdaresi üst düzey yöneticileri, Yüksek Denetleme Kurulu Üyeleri, devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Uzmanları ile Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi de katılmış oldular.

GAP’ın ve dolayısıyla Ülkemizin ekonomik geleceği ile ilgli bu toplantıda hayati öneme haiz bu Projenin (GAP) tamamlanması için görüşmeler yapıldı. Başbakanlığa sunulmak üzere öneriler hazırlandı.

Toplantıda bir konuşma yapan GAP Kalkınma ıdaresi Başkanı Muammer Yaşar Özgül GAP Kalkınma Bölge ıdaresinin Ortadoğu ile Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının orta yerinde köprü konumunda olduğunu, GAP’ın; toprak, su ve insan kaynaklı bir Proje halinde geliştiğini belirttikten sonra şu bilgileri verdi: “GAP, Ülkemizin yüzölçümünün yüzde 10 una, su potansiyelinin yüzde 28 ine tekabül etmektedir. 13 Projeden oluşan Gap tamamlandığında 22 baraj, 17 Hidroelektrik santralı devreye girmiş olacak, 1 milyon 700 bin hektarlık arazi suya kavuşacaktır.

Ülkemizde üretilen elektrik enerjisinin yüzde 47 si GAP ürünüdür. Bundan 15 milyar doların üzerinde bir gelir bekleniyor. Ama GAP’ın lokomotifi tarım ve bununla ilgili sulamadır. Buradan yapılacak ihracat Ülkemiz toplamını aşar. Yatırımcıları Bölgeye çekmek amacındayız.

GAP’a bugüne kadar 18 milyar dolar harcandı. Ancak, kamu yatırımlarıyla GAP’ın hedeflenen 2010 yılında bitirilmesi mümkün değildir.”

TBMM KıT Komisyonu Başkanı AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise; GAP Kalkınma ıdaresi Başkanlığının sadece sulama değil; ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlık alanında da Bölgeye önemli katkılar sağladığına değinerek; “GAP bittiğinde eşitsizlik gidecek, işsizliğin getirdiği terör de yok olacak..” dedi ve “2006, 2007, 2008 yıllarına ait “Özelleştirme gelirlerinin yarısı”nın sulamada kullanılmak üzere GAP’a aktırılmasını Sayın Başbakan’a ileteceğiz..” önerisini Urfa’da açıklamış oldu.

Geniş kapsamlı bir araştırma ve yapılan toplantı sonucunda açıklanan bu öneri gerçekleştiği takdirde;

1) GAP’ın, hedeflenen 2010 yılında tamamlanması mümkün olacaktır.

2) Özelleştirme Gelirleri Türkiye’nin en rantabl Projesine yatırılmış olacak ve 50-60 katıyla değerlenme olgusu ile Ülkemize yarar sağlanacaktır.

3-Ülkemizin “Prestij Projesi” olan GAP tamamlanmakla halkımızın moral gücü ve ekonomisi arzu edilen seviyeye yükselecek, Bölgedeki huzur ve kalkınma bütün Türkiye’ye yansıyacak, terör ortadan kalkacaktır.

4) Türkiye gerçekten Avrupa Birliğine girmek istiyorsa GAP’ın bitişi ile mesafe çok kısalacak, kapılar açılacaktır.

5) Avrupa ve dünya Ülkemizin şartlarına, gelişmesine gıpta ile bakacak, burada pişen refah ve saaddetten komşularımız olan Ülkeler de nasiplenecektir. Ortadoğu’da huzur artacaktır.

Bilinmeli ki; yarısından çoğu bitmiş olan GAP, yüzde yüz tamamlandığında saydıklarımızdan çok daha fazla refah, güven güzellikler Ülkemizin bünyesinde yer alacaktır.

KıT Komisyonu önerisinin uygulanması fırsatı da inşallah kaçırılmaz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir