29.05.2006 tarihinde Harran Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu “GAP Bölgesinde Tarımsal Üretimde yeni teknolojiler ve sürdürülebilir kalkınma konferansı” konulu toplantının açılış konuşmalarını büyük bir zevkle dinledim ve GAP’la ilgili çok faydalı yeni bilgiler edindim.

Özellikle bir hitabet ustası olan sayın Demirel’i dinlerken, GAP’ın değerini ve önemini daha bir çok anladım. Gerçekten Güneydoğu Anadolu Projesinin baş tasarımcısı ve mimarı olan 9. Cumhurbaşkanımız sayın Süleyman Demirel, GAP’la ilgili sayı ve rakamlar vererek çok anlamlı açıklamalarda bulundu. Sayın Demirel, ülkemiz ve insanlık alemi için büyük faydalar sağlayacak olan bu projenin bir an önce tamamlanması gereğinden de bahsederken, bu konuda pratik çözüm önerileri de getirdi.

“Enerji ve sulama amaçlı bu projenin esas bedeli 32 milyar dolardır. Bugüne kadar 16 milyar dolar harcanmış, bu parayla en zor işler başarılmış, bölgeden geçen nehirler üzerinde barajların büyük bir bölümü tamamlanmıştır.

Enerji üretimine de geçen bu barajlardan elde edilen gelirlerle bugüne kadar yapılan masraflar çıkarılmış, yani harcamalar amorti edilmiştir.” Sayın Demirel’in belirttiğine göre, bugünkü haliyle bu barajlardan yılda ele edilen gelir 2 miyar dolardır. Yalnız bu gelirle bile 8 yılda bu proje tamamlanabilinir.

Geçekten, milyonlarca insana iş, aş imkanı sağlayacak, refah ve mutluluk getirecek bu büyük projenin en kısa zamanda bitirilmesi gerekiyor.

Bu konuda milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, basınımıza ve bilim adamlarımızın çalışma alanları olan üniversitelerimize çok iş düşüyor.

Ben şahsen, yediğim ekmek, içtiğim temiz su ve karanlıklarımızı aydınlatan ışık için yaradana sonsuz hamd ederken, bu hususta emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.

Allah (c.c.) Büyük devletimize ve aziz milletimize zeval vermesin.

Dürüst ve şeffaf bir toplumda; lütufta geride, kahırda önde olan dostlarınızın çok olması dileğiyle kalın sağlıcakla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir