Bu kımızı Orhan Pamuk’un “Benim Adım Kırmızı”sı değil, O’nun hayatı da roman ama bu Bedirhan Kırmızı özbeöz Urfalı hemşehrimiz; gazelhan, türkü pınarı ve bestekâr.

Onu gençlerimiz pek tanımazlar. Çünkü, 30 yılı aşkın bir zamandan beri Urfa dışında, genellikle ıstanbul’da yaşıyordu. Artık hasret canına tak’etmişki sılaya döndü ve çalışmaları ile Urfa’ya hizmete, yeni türkü ve gazeller üretmeğe devam edecek.

Abuzer Akbıyık, Salih Turhan, Sabri Kürkçüoğlu, Osman Güzelgöz ve Kubilay Dökmetaş’ın hazırladığı “şanlıurfa Halk Müziği” isimli eserde “Bedirhan Kırmızı’nın biyografisi kısaca şöyle anlatılıyor: (S.612) “1933 yılında şanlıurfa’da doğdu. Babasının ismi Mahmut’tur. Evli, iki çocuk babasıdır. Esas mesleği kunduracılıktır. Küçük yaşlarda Musiki ile içiçe olmuş ve Urfa Musiki Meclislerinde yetişmiştir.ılk musiki derslerini dayısı Osman Çavuştan almıştır. Mıkkım Tahir’i şahsen dinleme imkânı bulmuştur. Tenekeci Mahmut, Mehmet Ataç, Aziz Çekirge gibi musikişinaslarla Urfa Musiki Meclislerinde icrada bulunmuştur. Sesi ince, kıvrak, etkileyici; nüansları değişiktir. Urfa ekibi ile birlikte mahalli okuyucu olarak radyo programlarına katılmıştır. Urfa türkülerinin tanıtımında önemli hizmetleri olmuştur. Bestekâr, derleyici ve okuyucudur. Besteleri zamanın şöhretleri tarafından okunmuş olup, halen de sevilerek okunmaktadır.”

10 un üzerinde plâk yapmıştır. Kendisinden derlenen türkülerin birçoğu TRT repertuarına alınmış olup “Ay karanlık bulamadım yolumu”, “Gül yüzün dönme benden”, “Gurbet ellerinde söyler ağlarım, isimli türküleri “altın plâk” almıştır. Eski ve yeni kuşaktan 50-60 civarında meşhur sanatçı Onun türkülerini okumuş ve okumaktadırlar.

ılkokul’u da dışarıdan bitirmiş olmasına rağmen Allah vergisi sesi ve müzik kabiliyeti ile şiirler de yazmış olan Bedirhan Kırmızının “Çağrı” isimli şiirini gelin birlikte okuyalım, sayıları gittikçe azalan bu gibi hemşehrilerimize kol-kanat germeği de bir vazife bilelim.

                        ÇAğRI

Birleşelim dostlar vatan bizimdir,

Bayrağım, sancağım iki gözümdür.

Türk oğlu Türk’üm ben, benim özümdür,

Birleşelim dostlar toprak bizimdir..

 

Atamıza saygı, hürmet edelim,

Sağı, solu bırak doğru gidelim,

Uyan artık kendimize gelelim,

Birleşelim dostlar bayrak bizimdir.

 

Ebedi şef, Gazi , Paşa’nın adı,

Türk kanıdır onun mübarek kanı,

Onu tanımazsan tarihi tanı,

Birleşelim dostlar sancak bizimdir..

 

Bedirhan sözünü söylesin dursun,

Eğriyi kul değil, Allah’ım vursun,

Menfaatperestler duysun utansın,

Birleşelim Cumhuriyet bizimdir.

                                          Bedirhan KIRMIZI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir