Bayramınız mübarek olsun

Cüneyt Gökçe

Mübarek beldelerde
bulunan şanslı insanlar, Ramazan bayramınız mübarek olsun!

Bolca tavaf yapan
ziyaretçiler, bayramınız mübarek olsun!

Allah’ın şanlı
Peygamberini ve Raşit halifelerini ziyaret eden bahtiyarlar, bayramınız mübarek
olsun!

Baki
mezarlığındaki değerli zevata bolca fatihalar okuyan müminler, bayramınız
mübarek olsun!

Mina, Müzdelife,
Safa, Merve ve diğer tarihi mekânlarda bulunan gurbetçiler, bayramınız mübarek
olsun!

İslam âleminin
tümüne dua eden ibadet erleri, bayramınız mübarek olsun!

Zemzemden kana
kana su içen kahramanlar, bayramınız mübarek olsun!

Nefis ve şeytanı
ayaklar altına alan ve temsili noktalarını taşlayan pehlivanlar, bayramınız
mübarek olsun!

Kutsal
topraklardan ayrılık sıkıntısı yaşayan ve ayrılacakları için üzülen
sevdalılar,  bayramınız mübarek olsun!

Mübarek
mekânlardaki yakınlarını dört gözle bekleyen dostlar, sizin de bayramınız
mübarek olsun!

Fakir ve muhtacını
sevindiren ve onları bağrına basan şefkat timsalleri, bayramınız mübarek olsun!

Çoluk çocuğu için
helal lokma peşinde koşan emekçiler, bayramınız mübarek olsun!

Ahirete göçmüş
yakınlarını dua ve sadakalarla hatırlayan vefalılar, bayramınız mübarek olsun!

İnsanların huzuru
için rahatlarını feda eden ve onlara hizmet sunan vazifeşinas dostlar, bayramınız
mübarek olsun!

Başta anne ve
babası olmak üzere akrabalarına sıla-yı rahimde bulunan titiz insanlar,
bayramınız mübarek olsun!

Misafirlerine
hizmette kusur etmeyen; hatta bu yüzden dinlenmeye dahi fırsat bulamayan
çilekeş bacılar, bayramınız mübarek olsun!

Kısmetine razı
olup haline şükreden şakirler, bayramınız mübarek olsun!

Vaktini, servetini
ve sağlığını Allah yolunda tüketen değerli insanlar, bayramınız mübarek olsun!

Çocuklarının
istirahatı için uykularını feda eden anneler, bayramınız mübarek olsun!

Ev halkının geçimi
uğruna bin bir türlü meşakkate katlanan babalar, bayramınız mübarek olsun!

Yetimler,
öksüzler, dullar ve sıkıntıda olanlar, bayramınız mübarek olsun!

Başını sokacağı
evi olmayan tahammüllü insanlar, bayramınız mübarek olsun!

Gurbetçisi olan
kalbi kırık dostlar, bayramınız mübarek olsun!

Allah’ın dünya
misafirhanesine gönderdiği en şerefli varlıklar, bayramınız mübarek olsun!

Bayramınız “bayram
tadında” geçsin ve mübarek olsun!