ABGAR MOZAİĞİ.

Selahattin E. Güler

Bu mozaik, Şubat 1979 tarihinde Edessa Krallığı’nın Kuzey Mezarlığı sayılan Şehitlik Çamlık Tepesi’nde bir kaya mezarının zemininde bulunmuş ve gerekli dökümanlar Prof. Drijvers’e gönderilerek 1981 yılında yayınlanması sağlanmıştır. Şimdiye kadar Urfa’da ele geçen mozaiklerin en sağlamı ve en önemlisidir. Çünkü bu aile mozaiğinde Edessa kralı Ma‘nu oğlu VIII. Büyük Abgar (177- 212) tasvir edilmiştir. 

Mozaik tarih taşımaz, ancak Prof. Drijvers mozaiği genel bir analizden geçirdikten sonra 200 ya da bu tarihten biraz sonra yapılmış olabileceğini belirtir. 

Mozaik 1981 yılında Barsimya Mozaiği adıyla yayınlanmış; Drijvers daha sonra bu ismi değiştirerek “Abgar Mozaiği” ismini kullanmıştır. Sonraki yıllarda mozaikteki bayan figürü çalınmış olmakla birlikte mozaiğin tümü bugün yerin altında kalmıştır. 

Mozaik, iki çerçevede beş kişiyi gösterir.

I-

1) Akrab oğlu Aşadu. 

2) Ma‘nu oğlu Abgar. 

3) Aşadu oğlu Barsimya. 

II-

1) Barsimya’nın annesi ‘Azel. 

2) Ben Aşadu oğlu Barsimya, bu ebediyyet evini benim için, çocuklarım için ve kardeşlerim için, efendim ve velinimetim Abgar’ın hayatı için yaptım. 

3) Aşadu oğlu Hannan.