Karaköprü’de sağlık tesisi alanını konut alanına çeviren imar planına bir itiraz da Urfa Çalışma Grubu’ndan geldi.

Bilindiği gibi Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından yapılan başvuru haklı bulunmuş, hazırlanan İmar Planı düzenlemesi İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlarına aykırı olduğu gerekçesiyle yaklaşık 3 ay önce Danıştayca iptal edilmişti.

Özelleştirme İdaresi’nin, ısrarından vazgeçmeyerek yeniden konut alanı amaçlı planlamaya gitmesine karşı çıkan Urfa Çalışma Grubu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu.

İtiraz dilekçesinde şöyle denildi:

“Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Doğukent Mahallesi, 3309 ada 2 ve 3 nolu parseller, 5936 ada 1,2,3 nolu parsellerde 101 dönümlük Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi alanı ve Batıkent Mahallesi 761 nolu parselde, yaklaşık 52 dönümlük yine sağlık tesis alanı, geçmişte imar plan değişikliği ile konut alanına dönüştürülerek satılmak istenilmişti. Şehir Plancıları Odası’nın açmış olduğu dava sonucunda; ilgili usulsüzlükler Danıştay kararı ile iptal edilmişti. Ancak gelinen noktada Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca alanların daha önce Sağlık Tesis Alanı oldukları hiçe sayılarak, dava sonucu plansız kaldıkları yorumu ile konut alanı amaçlı planlamaya gidildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Doğukent mahallesi ve Batıkent mahallesi sınırları içerisinde daha önceden planlanmış Sağlık Tesis Alanları yerine konut alanlarının oluşturulması yönüyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmak istenilen imar planının; Batıkent ve Doğukent mahallelerine, sonrasında Karaköprü İlçesine ve daha sonra da ilimize sonuçlarının olumsuz olacağı nedeniyle imar planlarını kabul etmiyoruz.

Planlama alanın ilk hali olan Sağlık Tesis Alanları olarak düzenlenmesini talep ediyor ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmak istenilen 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planlarına itiraz ediyoruz. Gereğini arz ederiz.”

STK’LARA ÇAĞRI : ŞEHRİN GELECEPİNE SAHİP ÇIKIN

Urfa Çalışma Grubu’nun sosyal medya adresinden STK’lara yapılan çağrıda da şöyle denildi: ”Urfa’mızın değerli halkını, yerel yönetimlerini STK’larını Meslek Odalarını görüş ayırt etmeksizin bütün siyasi organlarını bizimle beraber Urfa’nın geleceğine sağlık ve sosyal donatılarına sahip çıkmaya davet ediyoruz”