Harran Üniversitesi (HRÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ‘Suriyeli Gençlik Araştırması; Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri’ başlığı altında detaylı bir çalışma başlatıldı.

Uluslararası göçün sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim programları  kapsamında ilgili kurumlarla işbirliği içinde yapılacak çalışmalarla göçe ilişkin sorun ve çözüm önerileri ortaya konulacak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nce hayata geçirilen projeyle göç olgusu ve özellikle mültecilerin durumu, tarihsel, hukuki, eğitim, sosyal, yaşam koşulları bakımından detaylı olarak ele alınacak. Hem uluslararası hem de ulusal düzeyde önemli bir olgu olan göç konusunda bilimsel araştırmalar yapılacak, projenin çıktıları kamuoyu ile yakında paylaşılacak.

SORUNLAR VE BEKLENTİLER TESPİT EDİLECEK

2011’de Suriye’deki iç savaş sonrasında başlayan Türkiye’ye yönelik Suriyeli göçünde, sığınmacı sayısı 3,7 milyona yaklaşıyor. Bu durum çok ciddi sosyal, ekonomik, kültürel sorunları beraberinde getiriyor.

Suriyeli sığınmacı gençleri konu edinen HRÜ Akademisyenleri,  proje kapsamında hedef kitlesindeki gençlerin profili ortaya çıkarılacak, gençlerin yaşadıkları sorunlar ve beklentiler tespit edilecek, yaşadıkları uyum sorunu tüm boyutlarıyla ele alınacak. Proje kapsamında ayrıca yaşanan olumsuzluklar konusunda çözüm önerileriyle ilgili kamu kurumlarının politika oluşturma sürecine yardımcı olunacak.

6 AKADEMİSEN 8 FARKLI BAŞLIK

Suriyeli gençlerin yaşadıkları uyum sorunları ve beklentilerini tespit etmek ve toplumumuza ileride doğurabileceği riskleri analiz etmek adına Harran Üniversitesi’nde 5 ayrı fakülteden 6 akademisyenle 8 farklı başlıkta araştırmalar yapılıyor.

HRÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevli, göç, göç ve suç, göçün kente etkileri vb. konularda yayınları bulunan Prof. Dr. Mithat Arman Karasu’nun proje yürütücüsü olduğu proje farklı dallarda görev yapan Akademisyenleri bir araya getiriyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hülya Karataş, Tıp Fakültesi’nden Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fethiye Kılıçaslan, İlahiyat Fakültesi’nden din sosyolojisi alanında çalışan Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çakmak, Eğitim Fakültesi’nden Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cahit Polat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş. Gör. Ali Burak Aksungur’un içinde yer aldığı proje sayesinde göçün Suriyeli gençler üzerinde neden olduğu olumsuzluklar çok yönlü bir bakış açısıyla analiz edilecek.

SORUNLAR BİLİMSEL YÖNTEMLE İNCELENECEK, ÇÖZÜMLER ORTAYA KONULACAK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Mithat Arman Karasu, bu konuda şu açıklamayı yaptı:

“Gençlerin göç sürecinde marjinal hale gelmesi, göç ettiği ve artık içinde yaşadığı toplumdan ayrı düşmesi, “Kimliksiz ve niteliksiz bir bireye” dönüşmesinin çok acı sonuçları olabilir. Bunu önlemenin en iyi yolu bilimsel nitelikte, çok disiplinli çalışmaların sayısının arttırılmasıdır. HÜBAP desteğiyle yürüttüğümüz projemiz bu bakımından sürece katkı sağlayacak, sorunların bilimsel bir yöntemle incelenmesine ön ayak olacaktır. Harran Üniversitesi yönetimi ve akademisyenleri, yörede yaşanan Suriyeli göçüne karşı gereken duyarlılığı göstermekte, çözümü konusunda adımlar atmaktadır”

ARAŞTIRMADAN İLK SONUÇLAR ALINDI

Araştırmalarda elde edilen ilk sonuçlara göre, Suriyeli gençlerin %14’ü ailesinden birisini kaybetmiş, %27’si fiziki şiddete tanık olmuş, %56,8’i eğitime devam edemiyor, %30,7’sinin sadece bir Türk arkadaşı var. %73’ünün aylık gelir olarak 1000 ile 2000 lira arasında kazanç elde ettiği gençlerin %35,8’i Türkiye’yi yeni vatanı olarak görüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir