İl Sağlık Müdürlüğü, sendikal eylemlere katılan hekimler için devreye koyduğu disiplin cezası uygulamalarına, “sınıftan düşürme” cezasını da ekleyince hekimler sokağa çıktı.

Şanlıurfa Tabip Odası olmak üzere pek çok meslek odasının yer aldığı basın açıklamasında “sınıftan düşürme” uygulamasının bardağı taşıran son damla olduğunu vurgulandı.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKKI ÖDENMİYOR’

İl Sağlık Müdürlüğü önündeki basın açıklamasına Şanlıurfa Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şanlıurfa Şubesi, Hekim Birliği Sendikası Şanlıurfa il Temsilciliği, Hekim-Sen Şanlıurfa İl Temsilciliği, Tabip-Sen Şanlıurfa Temsilciliği, Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği’ne bağlı hekim ve sağlık çalışanları destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Türk Tabipler Birliği Urfa Şube Başkanı Dr.Bulut Ezer, Türkiye’de sağlık çalışanlarının geçmişten bu güne büyük sıkıntılar yaşadığını, pandemi sürecinde canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına yetkililerin ve hükümetin sadece ‘hakkınız ödenmez’ denildiğini ve hiçbir taleplerinin karşılanmadığını söyledi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Urfa’da sağlık çalışanlarının çeşitli eylem, etkinlikler yaparak haklarını talep ettiğini belirten Ezer, sağlık çalışanlarının anayasal haklarını kullanmalarına Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’nün rıza göstermeyerek kendilerine dönük disiplin cezalarını devreye koyduğunu belirtti. Sağlık Müdürlüğü’nün “savunma isteme, ceza verme, sözleşme feshi” gibi uygulamalarla yetinmeyip son olarak aile hekimlerinin “sınıftan düşürme” yoluna gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğunu ifade etti.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ’

Ezer, sağlıkta etkin bir şiddet yasası çıkarılmasını, yoksulluk sınırının üzerinde temel ücretlendirme yapılması, Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesini, hastaları 5 dakikada değil yeterli sürede muayene etmeyi, aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini, cari giderlerin gerçek enflasyon değerleri ile düzenlenmesini ve vekâletsiz izin haklarını kullanmak istediklerini belirtti.

Sadece Urfa’da değil, ülke çapında eylemler yapıldığını anlatan Ezer, İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığının yasal olmadığını defalarca kendilerine belirtmelerine rağmen aynı uygulamalara devam edildiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu cezai yaptırımlarının, en temel yasal hakları olan sendikal eylemleri engellemeye dönük olduğuna dikkat çeken Ezer, yöneticilerin bu uygulamalarla hekimlerin onurunu ayaklar altına aldığını söyledi. Ezer, söz konusu uygulamalardan vazgeçilmediği takdirde hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.