CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, taze sebze ve meyvede KDV oranının sıfırlanması maksadıyla TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

Urfalı vekilin hazırladığı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, “Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının, maliye politikasının sosyal amacı olduğunun” vurgulandığı Anayasa’nın 73. maddesi hatırlatarak, “Türkiye’de uygulanan vergi politikaları ile vergilemede adalet ilkesi gözetilmeden, tüm vergiler içinde dolaylı vergilerin doğrudan vergilere oranının sürekli artış gösterdiği bir hal aldığının görüldüğü” vurgulandı.

Anayasadaki sosyal devlet ilkesinin anımsatıldığı gerekçede, “Sosyal devlet anlayışına göre devlet, ekonomik ve sosyal yaşama müdahale etmesi yoluyla, toplumdaki sınıf çatışmalarını yumuşatarak, ulusal bütünleşmeyi sağlamayı hedeflemelidir. Dolayısıyla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde öncelikli olarak toplumun güçsüz kesimlerine ve elbette herkese insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşam seviyesinin sağlanması gerekmektedir. Vergilendirmede adalet ilkesinin sebebi sosyal devlet ilkesidir” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’de son dönemlerde iktidar tarafından yanlış ve kötü yönetilen ekonomi politikaları nedeniyle vatandaşların her geçen gün daha fazla gelir kaybına uğradığının kaydedildiği gerekçede, döviz kurundaki durdurulamaz artışa, Türk Lirası’ndaki erimeye paralel olarak elektrik, su, doğalgaz, temel gıda ve temizlik malzemeleri başta olmak üzere her türlü ihtiyaç kalemine zam yapıldığı belirtildi.

Hayat şartlarının günden güne ağırlaştığının dile getirildiği gerekçede, şöyle devam edildi: “Ülkemizde asgari ücretle geçinmek zorunda olan milyonlarca vatandaşımız bulunmaktadır. Beslenme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık masraflarını dahi karşılayamayan vatandaşlarımız açlıkla karşı karşıya kalmıştır. Sebze, meyve almak isteyen vatandaşlarımız, artık marketten, pazardan tane hesabıyla tüm aileyi idare etmeye çalışmaktadır. Soğan dahi alamayan bir vatandaşımız, zincir markete gidip kasiyere bir kilo soğanı veresiye almak istediğini söylemiştir. Duymadığımız, görmediğimiz, ulaşamadığımız, maddi yetersizlikten dolayı çaresizlik içinde kalan milyonlarca vatandaşımız vardır.”

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifiyle “sebze ve meyvelerin tesliminden alınan KDV’nin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında söz konusu vergiden istisna tutulan hallerden sayılarak, vatandaşa sebze ve meyvelerin daha ucuz ulaşmasının sağlanması, yeterli, güvenli, sağlıklı gıdaya ulaşım hakkını kolaylaştırarak beslenme hakkı ve sağlık hakkının ihlallerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği”nin altı çizildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir