Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü verilerine göre dünya genelinde en çok görülen Zoonotik hastalıklardan Brucella konusunda iki uluslararası projeye start verildi.

Çalışmalardan birisi ABD, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’den Harran Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakülteleri işbirliği ile yürütülmekte olup, diğer çalışma ise TÜBİTAK destekli bir ICRAD projesidir ve Almanya, Yunanistan ve Türkiye’den Veteriner Fakültemiz ile Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü yer alıyor.

Proje kapsamında bulaşıcı bir hastalık olan brusellozise neden olan Brucella etkenlerinin konakçı-patojen ilişkileri, evrimsel gelişimi, moleküler ve filogenetik analizleri hakkında çalışmalar yapılacak.

Türkiye ve bölgemiz için oldukça öneme sahip bu çalışmalarla bakterinin farklı alt türlerinin orijini, nereden geldiği ve nasıl bir yayılım izlediğini gösteren önemli epidemiyolojik veriler elde edilecek. Sonuçlar ilgili paydaşlar ve kamu ile paylaşılacak.

Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri bünyesinde yürütülen çalışmalarda Veteriner Fakültesi Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK, Prof. Dr. Oktay KESKİN, Prof. Dr. Osman Yaşar TEL, Dr. Öğr. Üyemiz Ahmet Murat SAYTEKİN ve Arş. Gör. Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE görev alıyor.

Projelerin Diğer Önemli İki Adımı Teknoloji Transferi ve Eğitimi Olacak

Canlıların sağlığını geliştirmek ve hastalıkları azaltmak adına sağlık bilgilerinin toplanması ve yorumlanmasının amaçlandığı proje kapsamında çıktıların makaleye dönüştürülerek ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlaması hedefleniyor.

Elde edilecek epidemiyolojik veriler sayesinde hastalığın koruma ve kontrolüne önemli katkılar sağlanacak.

Ülkemizdeki geçmiş yıllara ait Brucella hastalığına ait bakterinin farklı alt türlerinin birbirleri ile genetik yakınlıklar gösterdiğini belirten Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK; “Brucella cinsi içindeki türlerin sayısı farklı konakçı temellerinde artmaya devam etmektedir. Klasik kitaplarda yer alan 6 tür sayısı, bugün 12 türe çıkmıştır. Veteriner Fakültemizde hocalarımızla yapmış olduğumuz çalışmalarda kurbağa, domuz, ceylan, toprak vb vahşi yaşam ve çevresel örneklerden yeni Brucella türlerini geniş çaplı olarak araştırıyoruz.  Projelerimiz sonuçlandığında bulgularımızı bilim dünyasıyla paylaşacağız” diye konuştu.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir