TMMOB Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar,  Abide’de hayata geçirilmesi planlanan araç üst geçidi projesini değerlendirirken, Ulaşım Master Planı olmadan bu tür bir yatırımı doğru ve uygun bulmadıklarını belirtti.

Açar, projeyle ilgili olarak oluşan soru işaretlerine yanıt bulamadıkları vurguladı ve şöyle dedi:

“Şehrimizin gündeminde bulunan yapımı Büyükşehir Belediyesince ihale edilmiş olan şehrin düğüm noktası mahiyetinde ki ‘Abide Kavşağı Projesi’ teknik bakış açısıyla irdelendiğinde; iş ve işlemlerin yapılış metodu, ileride ortaya çıkarabileceği problem ve çözümsüzlükler hususunda halkımızı bilgilendirmek gereği hâsıl olmuştur.

Yapılan incelemelerde;

Abide Kavşağı projesinin gerekliliğinin hangi teknik verilere göre saptandığı, İhalesi yapıldığı söylenen ancak yapımına yönelik ortaya somut bir plan çalışması ortaya koyulmayan projenin dayanağı olması gereken Ulaşım ana planı yapılmadan bu tür yatırımların yapılmasının ne kadar doğru olduğu,

Belediyemizin Yönetim temel İlkelerinde belirttiği Katılımcı ve Şeffaf Belediyecilik sloganları çerçevesinde hangi kurum, kuruluş, STK, ilgili meslek odalarından bu kavşak projesiyle ilgili gerekli görüşlerin alınıp alınmadığı,

Tek şeritlik geçiş alanlarının şehirde daha önce yapılan projelerde görüldüğü üzere ortaya çıkardığı ulaşım ve geçiş problemlerinin bu projede de ortaya çıkması olasılığı,

Bu proje kapsamında, yaya, bisiklet, raylı sistem gibi kendi içinde başlıca sistemler olan ulaşım yöntemleri ve bunun taşıt trafiğiyle ilişkilerinin düşünülüp düşünülmediği,

Teknik projesinde köprü yükseklik kotu, çıkış-iniş eğimi ve köprü bağlantı mesafeleri, bağlantı noktalarının geçiş noktalarına mesafeleri gibi teknik düzenlemelerin yeterli detay ölçeğinde çözümlenip çözümlenmediği gibi soruların cevabı tarafımızca bulunamamıştır.

Daha önce ki yönetimlere defaatle söylediğimiz üzere Ulaşım Master planı olmadan bu tür büyük yatırım isteyen ulaşım projelerinin ( trambüs, raylı sistem, büyük ölçekli kavşak projeleri) yapılması uygun da değil doğru da değil; kaynakları gelişi güzel heba edilecek bir şehrimiz olmadığı gibi yaptık olmuyormuş deme lüksümüz de yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.