Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Özelleştirme İdaresi’nin Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda Karaköprü Mehmetçik Mahallesi’ndeki “sağlık, semt pazarı, dini tesis ile sosyal ve kültürel gibi ortak kullanım alanları”nın konuta dönüştürülmesine tepki gösterdi.

Aydınlık, Avukatı Mustafa Aydınlık aracılığıyla alınan bu karara itirazda bulundu.

İtiraz dilekçesinde şöyle denildi:

“Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi 811 numaralı parselde yaklaşık 20 dönümlük alanda Yol, Sağlık Tesis Alanı, Pazar Alanı, Dini Tesis Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Ticaret Alanı gibi bir mahallenin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek donatı alanları konut alanına dönüştürülmüştür.

Onanan plan kapsamında artan nüfus yoğunluğu ihtiyacı olan kentsel ve sosyal teknik altyapı alanları ayrılmaksızın yapıldığı ve yine mekansal planlar yapım yönetmeliğine aykırı olarak düzenlendiği görülmektedir.

Yapılan planlama ile artan nüfus yoğunluğu kararlarından ayrıca mevcut plan kararlarında bulunan kentsel ve sosyal teknik altyapı alanları kaldırılarak zaten mevcut yerleşik nüfus için yetersiz sosyal ve teknik altyapı alanlarının daha da azalması şeklinde düzenlenmeye gidildiği yönüyle 3194 sayılı İmar Kanunu ve kamu yararına aykırılık teşkil etmiştir.

Bu kapsamda yapılan nazım ve uygulama imar planlarının, kamu yararı başta olmak üzere sağlıklı kentlerin oluşturulması ve genel düzenleme esasları kapsamında yapılması gerekmekte iken genel düzenlemeden uzak bütüncül planı bozucu plan kararları getiren, İmar Kanunu ve kamu yararına aykırı bir şekilde düzenlenmiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmak istenen imar planlarının başta Mehmetçik mahallesi olmak üzere ne Karaköprü ilçemize ne de Şanlıurfa’mıza bir olumlu neticeler oluşturmayacağı açıktır. Bu sebeple İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında dava açma hakkımızı teminen idareye itiraz başvuru hakkımızı kullanmaktayız.

Planlama alanının ilk hali olan Yol, Sağlık Tesis Alanı, Pazar Alanı, Dini Tesis Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Ticaret Alanı olarak bütüncül plana sadık kalacak şekilde düzenlenmesini talep ediyor ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmak istenilen 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planlarına bilvekâle itiraz ediyoruz. Gereğini arz ederiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir